Skip to content Skip to footer

Fizica reactorilor, performanțe combustibil nuclear și securitate nucleară

Menținerea și dezvoltarea capacitații de suport tehnico - științific pentru operarea în condiții de siguranță a unităților CANDU de la...

Reactor TRIGA și Laborator de Examinare Post-Iradiere (LEPI)

Reactor TRIGA SSR și ACPR Activități Operarea instalației nucleare TRIGA – ICN (doi reactori: TRIGA SSR 14MW și TRIGA ACPR);...

Implementare Proiect ALFRED

Coordonarea si managementul activitatilor la nivel national pentru realizarea reactorului ALFRED si a instalatiilor suport de cercetare, testare si calificare...

Materiale nucleare, coroziune și analiza suprafețelor

Proprietăți Termomecanice și Analize Microstructurale Activități Analiza microstructurală prin tehnici de microscopie optică, electronică de baleiaj (SEM) și spectrometrie de...

Testări în afara reactorului

Menținerea și dezvoltarea competenței și capacității tehnice de testare a capetelor MID până la finalizarea și punerea în funcțiune a...

Stația de tratare a deșeurilor radioactive

Colectarea, transferul, tratarea și condiționarea deșeurilor radioactive generate la reactoarele TRIGA, Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești (FCN), Laboratorul de Examinare...

Radioprotecție, protecția mediului, protecție civila și analize medicale

Asigurarea masurilor de radioprotectie si protectia mediului pentru propriile instalatii nucleare si sustinerea unui program de cercetare-dezvoltare pentru cresterea eficientei...

Electronică

Asigurarea suportului științific și tehnologic pentru:operarea în condiții de siguranță a unităţilor 1 și 2 de la CNE Cernavodă, respectiv...

Proiectare

Proiectare echipamente nucleare si clasice, sisteme de conducte si recipiente care retin presiunea, instalatii de laborator pentru obiective nucleare, dispozitive...

Laboratorul de încercări, fiabilitate și control tehnic de calitate

  Încercări, fiabilitate Activități Încercări și verificări surse închise de radiații utilizate în instalații nucleare sau procese industriale de gamagrafie...

Laboratorul Metrologie și Tehnologia informației

Transmiterea unității de măsura cu scopul realizării unor măsurători corecte in procesele de cercetare - dezvoltare și producție, atât din...

Prototipuri nucleare

Asigurarea suportului tehnic pentru lucrarile si experimentele de cercetare din R.A.T.E.N. - Institutul de Cercetari Nucleare Pitesti;Executia unor echipamente si...