Skip to content Skip to footer

Laboratorul de încercări, fiabilitate și control tehnic de calitate

 

Încercări, fiabilitate

Activități

 • Încercări și verificări surse închise de radiații utilizate în instalații nucleare sau procese industriale de gamagrafie (ex. 192Ir);
 • Încercări echipamente care conțin surse de radiații – determinare dozei de radiații și contaminare nefixată;
 • Încercări și verificări pentru aparatura dozimetrică;
 • Încercări de mediu (căldură umedă, căldură uscată, frig, etc.) pentru echipamente, aparatură, componente utilizate în domeniul nuclear sau industrial;
 • Încercări pentru ambalaje destinate transportului materialelor radioactive, inclusiv deșeuri radioactive;
 • Încercări de tip și de lot – pentru aparatură, componente și echipamente nucleare;
 • Certificarea conformității produselor (aparatură, echipamente, instalații, ambalaje, surse închise de radiații) destinate obiectivelor nucleare, inclusiv CNE Cernavodă;
 • Teste de îmbătrânire accelerate pentru material și componente din domeniul nuclear;
 • Cercetare în domeniul nuclear în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare din institut.

Certificari

 • Laborator notificat de către CNCAN prin NOTIFICARE CNCAN nr. LI 01_LIF/2018 – pentru întreg domeniul de încercări.

Realizari importante

 • Efectuarea încercărilor și verificărilor de lot pentru certificarea conformității pentru produsul „Discuri de iridiu cu Φ 3 mm”;
 • Efectuarea încercărilor și verificărilor pentru certificarea conformității pentru produsul Capsule sudate pentru surse închise de 192Ir pentru radiografie industrială’’ ;
 • Verificarea proceselor și întocmirea documentației de calitate finală pentru livrarea capsulelor sudate pentru surse închise de 192Ir pentru realizarea contractelor economice încheiate cu diverși beneficiari;
 • Teste de îmbătrânire accelerată (căldură uscată și umedă) pentru cuburi din beton pentru realizarea contractelor economice încheiate cu CNE Cernavodă;
 • Efectuarea verificărilor pentru certificarea conformității pentru produsul Ansamblu Butoi metalic – Beton – Deșeuri radioactive (ABBD)’’ pentru realizarea contractelor economice încheiate cu diverși beneficiari.

Control tehnic de calitate

 • Satisfacerea cerintelor clientilor privind calitatea produselor, echipamentelor si serviciilor realizate de institut in concordanta cu Sistemul de Management al Calitatii, implementat in ICN – Pitesti in conformitate cu prevederile Standardului ISO 9001:2000.

Activitati

 • Examinare vizuala si control dimensional.
 • Control chimic al suprafetelor si al acoperirilor acestora (grunduire, vopsire, brunare, zincare etc.);
 • Control distructiv in laborator atestat ISCIR:
  • incercari mecanice – tractiune, duritate ( Brinell, Vickers);
  • incercari tehnologice – indoire, rupere.
 • Control nedistructiv in laboratoare autorizate ISCIR pe domeniul clasic si nuclear:
  • RTx – examinare nedistructiva cu radiatii penetrante (X);
  • PT – examinare cu lichide penetrante;
  • LT – incercari de etanseitate;
  • cu detector de scurgeri de Heliu;
  • prin presiune hidraulica;
  • prin presiune pneumatica.
 • Avizarea procedurilor de etanseitate dupa normele ISCIR avand personal autorizat ISCIR nivel 3.

Certificari

 • Activitatile de examinari nedistructive sunt autorizate de ISCIR;
 • Laboratorul este imputernicit de ISCIR pentru certificarea refacerii marcajului;
 • Laboratorul de examinari distructive este atestat ISCIR;
 • Personalul este autorizat ISCIR pe domeniul nuclear.

Realizari importante

 • Laboratorul CTC – END a efectuat examinari, in baza unor contracte economice, pentru:
  • CNE PROD Cernavoda;
  • CNE INVEST Cernavoda;
  • TITAN Echipamente Nucleare S.A. Bucuresti;
  • ROMAG PROD Drobeta Turnu Severin;
  • ROMENERGO PROD Bucuresti;
  • ALSTOM GENERAL TURBO Bucuresti.

Persoana de contact: IDT III Victoria Udroiu, e-mail: victoria.udroiu@nuclear.ro