Skip to content Skip to footer

Testări în afara reactorului

 • Menținerea și dezvoltarea competenței și capacității tehnice de testare a capetelor MID până la finalizarea și punerea în funcțiune a U3 și U4 – Cernavodă.
 • Testarea și calificarea de componente și echipamente pentru CNE Cernavodă.
 • Asigurarea suportului tehnic pentru punerea în funcțiune și exploatarea echipamentelor CNE Cernavodă.
 • Testarea în afara reactorului a combustibililor nucleari experimentali.
 • Testarea materialelor de structură destinate reactorilor nucleari de nouă generație.

Activități și realizari

Testarea de componente și echipamente CNE:

 • Teste de preacceptare și acceptare MID4, MID5 și împingător de rezervă RAM7 destinate CNE-U2 Cernavodă.
 • Teste pentru calificarea fasciculelor combustibile standard fabricate în România pentru CNE Cernavodă.
 • Teste de calificare pentru scula FARE destinată CNE-U1 Cernavodă.
 • Teste de calificare închideri canal fabricate în România pentru CNE-U2 Cernavodă.
 • Teste panouri de explozie utilizate la CNE-U1 Cernavodă.
 • Teste seismice și de vibrații pentru componente electronice destinate CNE-U1 Cernavodă.

Proiectare, execuție și testare instalații, echipamente și componente:

 • Construcția și punerea în funcțiune a Standului de testare MID, obținerea calificării AECL pentru acesta și personalul implicat.
 • Realizarea și programarea Sistemului de Conducere cu Calculatorul a standului de testare MID și punerea acestuia în funcțiune.
 • Dispozitive specializate pentru testele de calificare a fasciculelor combustibile standard fabricate în România pentru CNE Cernavodă.
 • Încălzitori electrici de mare putere pentru vase sub presiune.
 • Diafragme de măsură a debitului prin conducte cu diametrul sub 2″.
 • Simulator mecanic MID, utilizat pentru verificarea și reglarea echipamentelor de acționare hidraulică a Capului MID.
 • Simulator electric MID, utilizat pentru verificarea echipamentelor de automatizare din camera de comandă a standului de testare MID.
 • Reductori de presiune pentru CNE-U1 Cernavodă.
 • Instalație mobilă pentru testarea împingătorilor MID.
 • Modul electromagnetic de relocare arc brațară distanțier al canalului de combustibil.
 • Tehnologie de refacere a izolației termice deteriorate a ansamblului serpentine tanc moderator SLCD.
 • Dispozitiv pentru recondiționarea magneților senzorilor de poziție MID.
 • Simulatoare numerice ale pupitrelor de comandă, pentru instruire operatori Stand MID.
 • Instalație termohidraulică experimentală LECOTELO, destinată testării la coroziune – eroziune în plumb topit, a materialelor de structură destinate reactorilor LFR.

Elaborare modele teoretice și programe de calcul originale pentru:

 • Caracterizarea sudurilor elementelor combustibile pe grilele de capăt, ca reazeme cu încastrare elastică.
 • Studiul vibrațiilor mecanice ale canalului de combustibil, în funcție de încărcarea acestuia cu fascicule combustibile.
 • Studiul pulsațiilor de presiune în canalul de combustibil, generate de funcționarea pompelor de circulație al agentului primar de răcire.
 • Curgerea laminară cu schimbare de fază a lichidelor, pentru estimarea pierderilor de vapori prin pori, fisuri și etanșări imperfecte.
 • Evaluarea mecanismului de uzură prin coroziune, eroziune și frecare dintre tubul de presiune și patina fasciculului de combustibil.
 • Analiza spectrală a semnalelor analogice, cu interpretarea automată a datelor experimentale achiziționate în timpul testelor.
 • Modelarea și analiza CFD a transferului termic în procesul de obturare cu dop de gheață a unor conducte orizontale cu diametru mare, în absența curgerii agentului de lucru (apa).

Servicii prestate pentru CNE:

 • Conservare MID4 și MID5 executate de GE Canada, până la instalarea acestora la CNE-U1 Cernavodă.
 • Asistență tehnică și participare directă la punerea în funcțiune a SMC la CNE-U1 Cernavodă.
 • Experiența acumulată, precum și proiectarea și realizarea unor echipamente specializate stau la baza unei colaborări permanente cu CNE Cernavodă unde personalul secției execută periodic teste RAM. Asistență tehnică de specialitate pentru executarea testelor funcționale după repararea ansamblului RAM de rezervă pentru U1.
 • Reparare distribuitoare Marota aflate în dotarea SMC al CNE-U1 Cernavodă.

Activități și realizări recente

 • Set de scule specializate, destinat demontării dopului de închidere a canalului, blocat accindental în fitting-ul terminal al canalului de combustibil, în caz de avarie.
 • Set de scule specializate, destinat demontării dopului MID, blocat accindental în dispozitivul de cuplare MID, în caz de avarie.
 • Studiul fenomenelor fizice, acustice și de vibrație, generate de apariția unor fisuri simulate în standul MID, cu scopul dezvoltării unor metode, tehnologii și echipamente de detecție și localizare a scurgerilor de fluide aflate sub presiune.
 • Model experimental de simulator de cameră de comandă (MESI), destinat perfecţionarii şi testării profesionale a operatorilor MID, cât și testării / calibrării echipamentelor standului de testare MID.
 • Sistem Informatic pentru Perfecționarea și Evaluarea Cunoștințelor Profesionale (SIPEC Pro), destinat personalului de operare ce deservește standul de testare MID.
 • Modernizarea graduală a structurii Sistemului de Conducere cu Calculatorul al Standului MID, care să respecte cerințele funcționale pentru conducerea testelor de acceptare a capetelor MID, și să înlocuiască sistemul existent, ieșit din fabricație (in progres).
 • Modernizarea echipamentului de automatizare al Buclei MID, prin implementarea unui echipament programabil de control al procesului tehnologic și achiziție de date, cu scopul creșterii performanțelor și siguranței în exploatare a instalațiilor.
 • Sistem de analiză video pentru vizualzarea secvențială a procesului de formare a dopului de gheață în interiorul unei conducte orizontale cu DN 200.
 • Bază de date experimentale necesară elaborării tehnicii de izolare cu dop de gheață a conductelor orizontale străbătute de agent de lucru.
 • Dezvoltarea facilităților tehnologice necesare studierii mecanismului de degradare a cuplajului tub de presiune – arc brațară distanțier – tub calandria.
 • Dispozitiv de prelevare amprente pentru defecte cauzate prin deformare sau uzură prin frecare, eroziune sau coroziune a suprafețelor interioare.
 • Modelarea tridimensională a variației intensității semnalelor ultrasonice cu distanța și frecvența, ca suport tehnic necesar sistemului de detecție și localizare a scurgerilor de agent primar datorate pierderii incintei sub presiune prin ruperea sau fisurarea feederilor.
 • Model experimental de sursă de energie electrică de lungă durată.
 • Model matematic pentru transferul căldurii prin izolația cablurilor electrice pozate în aer.
 • Echipament portabil pentru evaluarea nedistructivă a izolației cablurilor electrice.
 • Dezvoltarea de metode termice pentru analiza îmbătrânirii materialelor izolante ale cablurilor electrice.

Persoana de contact: IDT III Darie Constantin Predescu, e-mail: