Skip to content Skip to footer

Reactor TRIGA și Laborator de Examinare Post-Iradiere (LEPI)

Reactor TRIGA SSR și ACPR

Activități

 • Operarea instalației nucleare TRIGA – ICN (doi reactori: TRIGA SSR 14MW și TRIGA ACPR); Managementul zonei active. Managementul îmbătrânirii sistemelor și componentelor. Analize de securitate pentru instalația nucleara proprie
 • Testarea la iradiere a combustibililor nucleari și a materialelor de structură
 • Menținerea operațională a dispozitivelor de iradiere pentru combustibil nuclear
 • Dezvoltarea de noi dispozitive de iradiere și a instrumentării nucleare asociate
 • Producția de radioizotopi pentru aplicații industriale, medicale și cercetare;
 • Asamblarea elementelor combustibile nucleare experimentale;
 • Dezvoltarea de metode și tehnici de investigație a materialelor folosind radiațiile produse în reactor.

Realizări importante

 • Opt campanii de iradiere cu reactorul TRIGA SSR 14MW, totalizând 417 zile (4633 MWd)
 • Utilizare reactor pulsat ACPR , 52 pulsuri / 5 ani
 • Iradierea de lungă durată în Capsula C5 aliaj Zr-2,5%Nb – eșantioane tub de presiune CANDU
 • Teste în regim transient pentru susținerea documentațiilor de omologare a combustibililor din generația IV
 • Testarea la iradiere în puls pentru combustibil în capsula LBE în cadrul proiectului european MAXSIMA, inclusiv instrumentare și asamblare 8 capsule pentru 10 pulsuri.
 • Asamblarea a 30 de elemente combustibile experimentale LEU de tip  UZrH cu baghete produse în ICN prin metalurgia pulberilor
 • Realizarea a două elemente experimentale instrumentate LEU pentru măsurători de temperatură în combustibil, printr-un lanț complex de operații de suduri și brazari speciale.
 • Continuarea asamblării de elemente experimentale de tip CANDU prin sudura TIG computerizată în incintă – total 22 elemente, dintre care 10 elemente în perioada 2015 – 2016, cu îmbogățire 10% pentru teste RIA și de tip SEU pentru test de rampa de putere
 • Evaluarea radiografică extensivă a omogenității de volum a baghetelor combustibile LEU UZrH sinterizate produse în ICN
 • Servicii specializate pentru CNE Cernavodă
  • Control nedistructiv cu radiații penetrante la containerele pentru extragerea cartușelor filtrante din circuitele radioactive
  • Participare la lucrările de remediere de la SLCD
  • Participare regulată la lucrările de control nedistructiv (LT) din perioadele de oprire planificată
  • Analize prin activare realizate prin contracte economice și de cercetare
 • Tehnici și tehnologii speciale pentru lucrările proprii de cercetare – dezvoltare:
  • Joncțiuni disimilare Zy-Inox, ca piesă principală de instrumentare pentru elementele experimentale cu teci de Zircaloy
  • Tehnologii originale de instrumentare cu termocuple pentru iradieri pulsate în capsule cu LBE
 • Tehnici de inspecție subacvatica (foto de înaltă rezoluție, măsurători US la adâncime, inspecție vizuală în conductele circuitului primar, etc.)
 • Spectrometrie gamma promptă; Dezvoltarea analizei prin activare cu neutroni folosind metoda K0
 • Dozimetrie de neutroni;
 • Determinarea gradului de ardere a combustibilului iradiat;
 • Radiografie cu neutroni a materialelor iradiate si neiradiate;
 • Analize structurale prin difracție de neutroni.

În derulare : testarea la iradiere a elementelor combustibile LEU realizate în ICN (30 elemente standard și un element  instrumentat).

Laboratorul de examinare post -iradiere (LEPI)

Activități

 • Examinarea post – iradiere a materialelor de structură și a combustibilului nuclear descărcat din reactoarele nucleare energetice de la CNE Cernavodă, pentru monitorizarea performanței în exploatare și determinarea cauzelor care au condus la eventualele defecte;
 • Examinarea post-iradiere pentru caracterizarea comportării combustibilului nuclear testat în reactoarele TRIGA (staționar și pulsat) de la RATEN ICN Pitești;
 • Producerea și comercializarea de surse închise de radiații nucleare și radioizotopi cu aplicații în industrie, agricultură și medicină;
 • Verificarea și întreținerea instalațiilor de radiografie industrială tip SENTINEL pentru surse închise de Se-75, Ir-192, Co-60 și Yb-169;
 • Dezafectarea instalațiilor de telcobaltoterapie și stocarea surselor de 60Co recuperate;
 • Determinarea compoziţiei izotopice a uraniului, a activităţii radionuclizilor emiţători gamma din combustibil nuclear uzat, a compoziţiei izotopice a gadoliniului prin spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv a inventarului de lantanide utilizând cromatografia de lichide de înaltă performanţă, precum și a activităţii radionuclizilor emiţători gamma din containere cu deşeuri radioactive.

Realizări importante

 • Servicii de examinare post – iradiere a combustibilului nuclear ars, descărcat din reactorii de la CNE Cernavodă (1 fascicul/an în perioada 2020-2024, contract nr. 4214/2019, între ICN Pitești/LEPI și CNE Cernavodă);
 • “Dezvoltarea în cadrul ICN Pitești a metodelor de testare a materialelor iradiate”, implicând evaluarea capabilității laboratorului privind examinarea probelor de tub de presiune (test DHC – Delayed Hydride Crack și determinarea conținutului de hidrogen utilizând metoda Differential Scanning Calorimetry);
 • Producție și comercializare de surse închise de radiații nucleare (Ir-192) pentru radiografie industrială;
 • Dezafectări de instalații de telecobaltoterapie apartinând Ministerului Sanătății și stocarea surselor de 60Co recuperate;
 • Servicii de verificare, întreținere și reparații a instalațiilor de gamagrafie industrială de tip SENTINEL realizate în baza unor contracte.

Persoana de contact:

IDT Silviu Dan Stanciu, e-mail: silviu.stanciu@nuclear.ro

IDT III Ion Man, e-mail: ion.man@nuclear.ro