Skip to content Skip to footer

Electronică

 • Asigurarea suportului științific și tehnologic pentru:
  • operarea în condiții de siguranță a unităţilor 1 și 2 de la CNE Cernavodă, respectiv a reactorului TRIGA -ICN Pitești; elaborarea de studii/analize privind extinderea duratei de viaţă;
  • construcția unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă și a noilor tipuri de centrale din generația IV de reactoare;
 • Modernizarea Instrumentației de măsură și Control (I&C); tranziția sistemelor de achiziție, măsură și control analogice la versiunea digitală;
 • Dezvoltarea și promovarea tehnologiilor nucleare în medicină și industrie; dezvoltarea de software specific pentru sisteme/echipamente sau procese de achiziție și control date.

Activități:

 • Cercetare -dezvoltare privind:
  • modernizarea sistemelor/echipamentelor de masură și control cu dispozitive tip PLCs (Programmable Logic Controllers), având în vedere îmbunătățirea performanțelor și creșterea fiabilității;
  • integrarea sistemelor/echipamentelor digitale de masură, achiziție și control, a noilor tehnologii privind prelucrarea inteligentă și transferul informației;
  • îmbunătățirea parametrilor de exploatare prin utilizarea tehnicilor avansate de monitorizare, diagnoză și prognoză;
  • dezvoltarea de interfete HMIs (Human -Machine Interfaces) și sisteme Suport Operator (SO) implementate în camera de comandă pentru operare sigură și facilă;
  • creșterea complexității Instrumentației de măsură și Control (I&C), a volumului de informații prezentate operatorului prin dezvoltarea de sisteme inteligente de masură și control utilizate în conducerea proceselor;
  • dezvoltarea și implementarea de software specific pentru sisteme informatice, sisteme/echipamente sau procese de control și procesare de date.

Realizări importante:

 • Instrumentație de măsură și Control:
  • Sistem de control -comandă al Mașinii Universale de Examinare -Pupitrul Gamma Scanning;
  • Sistem de control -comandă al dispozitivului Capsula C2, din reactorul TRIGA;
  • Configurație hardware și software a sistemului de acționare SLCD bazat pe platforma S7 1200, Siemens;
  • Documentație tehnică de proiectare pentru Amplificator pentru Detectori de Flux Autoalimentați (ADFA);
  • Monitorizare on -line a sistemelor detector de tip MCB (MultiChannel Buffer).
 • Sisteme de securitate și control procese nucleare:
  • Soluții de instrumentație digitală implementate în Sistemele de Oprire Rapidă (SOR) ale reactoarelor nucleare;
  • Sisteme bazate pe arhitecturi programabile FPGA (Field Programmable Gate Array) integrate în sistemele de securitate și control ale reactoarelor nucleare;
  • Aplicaţii bazate pe tehnologia FPGA; securitatea cibernetică a sistemelor I&C bazate pe tehnologia FPGA;
  • Varianta digitală pentru Monitorul Gas Fission Products (GFP) din centralele tip CANDU;
  • Modernizarea instrumentației de prelucrare a semnalelor de putere neutronică furnizate de camerele de ionizare cu bor necompensate din reactorul CANDU 600.
 • Sisteme și echipamente pentru măsurarea și monitorarea radiațiilor:
  • Model experimental pentru ansamblu de detecţie portabil, echipat cu detector în geometrie cilindrico-sferică, dublă incintă și debit circulant pentru măsurarea activității specifice a tritiului în aer;
  • Sistem de management a resurselor din obiective nucleare. Elaborare module experimentale de colectare a datelor de radioprotecție;
  • Instrument electronic portabil pentru prelucrarea impulsurilor de la diferite tipuri de ansambluri de detecţie a radiaţiilor ionizante;
  • Ansamblu modernizat de prelucrare date şi comunicaţie pentru Echipament multifuncţional de măsurare a radiaţiilor EMR-15G.
 • Automatizări nucleare și industriale:
  • Modernizarea blocului de monitorare temperatură şi nivel apă tanc din cadrul echipamentului SLCD Cernavodă;
  • Aplicație software de tip master-slave pentru transmiterea datelor de la un ansamblu detector tip cameră de ionizare într-o rețea locală de calculatoare (LAN);
  • Echipare instalație experimentală de testare a transferului de căldură prin conducție în mediu de plumb topit.
  • Modernizarea purificatorului SETARAM al lanţului de boxe pentru fabricaţia baghetelor LEU;
  • Sistem control -comandă pentru cuptorul de tratament în He al baghetelor combustibile, folosind PLC Siemens S7-1200.
 • Aplicații ale tehnicilor nucleare:
  • Achiziție și stocare date pentru dispozitiv experimental de testare a tecilor de Zircaloy-4 în condiții simulate de accident sever;
  • Investigarea sudurilor subansamblelor detectorilor de radiații, tip cameră de ionizare, prin tehnici SEM și EDS;
  • Tehnologii utilizate în fabricarea detectorilor tip camere de ionizare, cu aplicații în domeniul nuclear.

Persoana de contact: CS III Ion Pîrvu; e-mail: ion.pirvu@nuclear.ro