Skip to content Skip to footer

Produse, servicii și tehnologii

 • Fizica Reactorilor, Performante Combustibil Nuclear si Securitate Nucleara
  • Analize de fizica reactorilor si termohidraulica
  • Analize mecanice si de termohidraulica
  • Evaluare rezultate experimentale pentru teste pe combustibil si materiale nucleare
  • Servicii de proiectare combustibil tip CANDU
  • Analize de securitate (probabiliste si deterministe) pentru reactori si instalatii nucleare
  • Consultanta pentru punerea in functiune a reactorilor nucleari
 • Teste de iradiere, radioizotopi, examinare post-iradiere a materialelor si a combustibilului nuclear
  • Iradieri de combustibil nuclear si materiale structurale in conditii particulare negociate / in dispozitive de iradiere existente sau dezvoltate ad-hoc
  • Testari de materiale in flux de neutroni
  • Servicii de analiza multielementala si determinare de impuritati prin activare cu neutroni (NAA); deteminarea abundentei izotopice (bor, gadoliniu) prin PGNAA
  • Iradieri gamma de solide si fluide tehnologice (solutii hidazina, morfolina, etc); Testare pentru calificare la conditii de mediu a elastometrilor, izolatiilor electrice, etc
  • Servicii de radiografie cu neutroni a materialelor iradiate si neiradiate
  • Producere material radioactiv pentru surse de 192Ir pentru gamagrafie industriala – cca 4500-5000 Ci / an
  • Iradieri de tinte pentru alte tipuri de surse radioactive
  • Control nedistructiv (cu radiatii penetrante) al eficientei de ecranare pentru containere si protectii biologice masive din CNE
  • Sudura computerizata TIG si microplasma pe tuburi subtiri, oteluri inox, aliaje speciale, materiale reactive si refractare. Microimbinari, imbinari prin brazare inductiva in vid la temperaturi inalte.
  • Testarea etanseitatii diverselor sisteme tehnologice si de instrumentare (Helium leak test)
  • Gamma scaning pe elemente combustibile
  • Dezafectari de instalatii de cobaltoterapie si inlocuiri de surse de Co-60 in instalatiile in functiune
  • Servicii de verificare, intretinere si reparatii a instalatiilor de gamagrafie industriala de tip SENTINEL
  • Servicii de examinare post-iradiere a combustibilului nuclear ars
  • Control defectoscopic cu curenti turbionari
  • Servicii de analize fizico-chimice, metalografice si fractografice
  • Incercari mecanice prin teste de tractiune si de fluaj pe material iradiat
  • Determinarea concentratiei de U, Pu si Am din probe cu continut de actinide, prin spectrometrie alfa
  • Servicii de caracterizare a rasinilor uzate si a deseurilor radioactive
  • Determinarea activitatii radionuclizilor emitatori gamma din combustibil nuclear uzat
  • Determinarea inventarului de lantanide utilizand cromatografia de lichide de inalta performanta
  • Determinarea compozitiei izotopice a uraniului prin spectrometrie de masa
  • Servicii de examinare post-iradiere a materialelor de structură și a combustibilului nuclear uzat descărcat din reactoarele de la CNE Cernavodă
  • Servicii de evaluare a tuburilor de presiune CANDU scoase din uz, înlocuite la U1 de la CNE Cernavodă
  • Servicii de producție și comercializare a surselor închise de Ir-192
 • Testari in afara reactorului
  • Servicii de mentenanță pentru componente CNE
  • Suport tehnologic si consultanta pentru CNE
  • Elaborare de metode și tehnologii pentru mentenanța echipamentelor din CNE.
  • Teste funcționale de acceptare pentru capete MID și ansamblu împingători RAM.
  • Asistență tehnică la punerea în funcțiune a echipamentelor SMC pentru CNE-U3 și U4 Cernavodă.
  • Teste de acceptare în afara reactorului pentru componente și echipamente CNE.
  • Evaluarea degradării materialelor electroizolante ale cablurilor electrice, datorită îmbătrânirii (studii de caz).
  • Expertizarea tehnicî în afara reactorului a materialelor sau componentelor defecte (corodate, rupte, torsionate).
  • Măsurători și interpretare spectre de vibrații pentru pompe, electromotoare, conducte, mijloace de transport.
  • Realizare structura HW/SW portabilă destinată achiziției și interpretării automate cu calculatorul a datelor specifice testelor RAM după reparație.
 • Materiale nucleare si coroziune
  • Analiza topografica, structurala si chimica a oxizilor formati pe materiale metalice utilizand tehnici de microscopie electronica de baleiaj si spectrometrie de raze X cu dispersie dupa energie
  • Analiza topografica, chimica si microstructurala a materialelor metalice si ceramice
  • Analiza fractografica si de defectare in serviciu a unor componente structurale metalice
  • Fenomenul DHC si mecanisme de fracturare (factorul KIH, integrala J)
  • Evaluarea integritatii structurale a componentelor metalice si ceramice in diferite conditii prin urmatoarele teste termo-mecanice: tractiune, indoire, fluaj, ciclaj, mecanica ruperii pe materiale metalice (bare, table, tuburi), ceramice si compozite in intervalul de temperatura 20 – 1000oC
  • Teste de explozie pe tuburi cu pereti subtiri la temperatura camerei
  • Analiza microstructurala utilizand tehnici de microscopie optica (marime de graunte, orientare de hidruri, grosime de straturi depuse)
  • Hidrurarea electrolitica a materialelor structurale nucleare si tratamente de omogenizare a hidrurilor
  • Analize de continut de hidrogen si oxigen pe probe din otel si aliaje pe baza de titan si zirconiu
  • Masuratori ultrasonice pe materiale metalice
  • Teste de tractiune pe materiale structurale de generatie IV, in mediu de plumb topit
  • Experimente de coroziune in autoclave statice si cu circulatie, in medii apoase la temperaturi si presiuni ridicate
  • Teste de tractiune/teste de tractiune cu viteza mica de aplicare a sarcinii, teste de tractiune la sarcina constanta si teste de oboseala ciclica in medii corozive si la temperatura ridicata utilizand autoclava SSRT (50kN)
  • Determinare viteze de coroziune a componentelor metalice prin teste chimice accelerate si prin metode electrochimice
  • Analiza microstructurala utilizand tehnici de microscopie optica (marime de graunte, orientare de hidruri, grosime de straturi depuse, incluziuni nemetalice)
  • Analize prin difractie de raze X: analiza calitativa si cantitativa pe materiale policristaline, investigarea straturilor subtiri, determinarea dimensiunii de cristalit si a microtensiunilor, textura (figuri de poli, determinarea functiei de distributie a orientarilor – ODF), analiza cantitativa a tensiunilor interne, difractie de raze X la incidenta razanta, microdifractie)
  • Analiza structurilor superficiale si a filmelor subtiri dezvoltate pe materialele de uz nuclear in cadrul cercetarilor privind coroziunea materialelor nucleare
  • Masuratori de microduritate
  • Analize termogravimetrice in intervalul de temperatura 25 – 1400 ̊C, presiune atmosferica.
  • Determinarea spectrului granulometric al pulberilor in domeniul 0.01-3000μm prin difractie laser.
 • Analiza suprafetelor
  • Asistență și consultanță în analiza suprafeței prin tehnica XPS
  • Educație și instruire în tehnica XPS
  • Tratarea suprafeței prin oxidare electrolitică în plasma
  • Evaluarea rezistenței la coroziune
 • Managementul deseurilor radioactive
  • Caracterizarea, conditionarea si tratarea deseurilor radioactive
  • Caracterizarea radiologica a deseurilor radioactive prin spectrometrie beta cu scintilatori lichizi;
  • Conditionarea surselor radioactive uzate in vederea depozitarii finale la DNDR Baita Bihor;
  • Tratare deseuri lichide apoase contaminate cu tritiu prin schimb ionic;
  • Transportul materialelor radioactive cu autovehicule autorizate.
 • Teste si incercari de calificare pentru aparatura, componente si echipamente nucleare
  • Incercari mecanice prin teste de tractiune si de fluaj pe material neiradiat
  • Incercari termo-mecanice pentru materialele metalice si ceramice in diverse stari de solicitare si medii de lucru
  • Incercari si verificari echipamente, aparatura sau surse de radiatii pentru domeniul nuclear si industrial
  • Incercari si verificari surse inchise de radiatii utilizate in instalatii nucleare sau procese industriale de gamagrafie (ex. 192Ir)
  • Încercări echipamente care conțin surse de radiații – determinare dozei de radiații și contaminare nefixată
  • Incercari si verificari pentru aparatura dozimetrica
  • Incercari de mediu (caldura umeda, caldura uscata, frig, etc.) pentru echipamente, aparatura, componente, utilizate in domeniul nuclear sau industrial
  • Incercari pentru ambalaje destinate transportului materialelor radioactive, inclusiv deseuri radioactive
  • Incercari de tip si de lot – pentru aparatura, componente si echipamente nucleare
  • Certificarea conformitatii produselor (aparatura, echipamente, instalatii, ambalaje, surse inchise de radiatii) destinate obiectivelor nucleare, inclusiv CNE Cernavoda
  • Teste de imbatranire accelerata pentru materiale si componente din domeniul nuclear
  • Teste functionale pentru calificarea componentelor din sistemele CNE-CANDU
  • Incercari si teste asupra aparaturii dozimetrice de monitorizare a radioactivitatii mediului
  • Servicii de etalonări metrologice, reparații, recalibrări ale echipamentelor de măsurare și monitorizare
  • Servicii de evaluare a instrumentatiei de masura pentru neutroni
 • Radioprotectie. Protectia mediului
  • Masuratori de campuri de radiatii (gama, neutroni, contaminare);
  • Radiometrie alfa/beta de fond scazut pentru masurarea contaminarii aerului, suprafetelor si a diverselor probe de mediu;
  • Determinarea radioactivitatii aerului atmosferic;
  • Determinarea activitatii beta globale;
  • Identificarea si determinarea cantitativa a radionuclizilor emitatori de radiatii gama;
  • Caracterizarea radiologica a materialelor prin spectrometrie gama IN SITU;
  • Determinarea prin spectrometrie gama a compozitiei izotopice a materialelor continand uraniu;
  • Spectrometrie beta cu scintilatori lichizi (3H, 14C, 90Sr etc.);
  • Determinarea continutului de uraniu natural din ape, sol si vegetatie;
  • Determinarea continutului de uraniu natural din aerul zonelor de lucru;
  • Determinarea continutului de uraniu in urina;
  • Determinarea continutului de 90Sr din lapte, produse lactate si peste;
  • Determinarea concentratiei de strontiu radioactiv in probe apoase;
  • Determinarea concentratiei de 14C in probe apoase;
  • Determinarea prin spectrometrie alfa a continutului de actinide in probe apoase, sol, filtre de aerosoli si probe biologice;
  • Determinarea continutului de 226Ra si 228Ra din apa potabila prin contorizare cu scintilatori lichizi;
  • Determinarea continutului de 210Po din probe apoase, probe de mediu si probe biologice;
  • Determinarea concentratiei de tritiu in aerul atmosferic;
  • Masurarea rapida a concentratiei de tritiu in aer folosind colectori pasivi;
  • Determinarea concentratiei radonului in aerul atmosferic prin masurarea activitatii descendentilor sai emitatori alfa;
  • Determinarea continutului de beriliu din urina;
  • Testarea si evaluarea capacitatii de decontaminare a suprafetelor contaminate radioactiv;
  • Testarea individuala a personalului in vederea depistarii incorporarilor acute de tritiu;
  • Servicii de monitorizare a radioactivitatii efluentilor si mediului;
  • Analize de securitate radiologica prin experti acreditati pentru evaluarea expunerii la radiatii a lucratorilor si publicului pentru diverse practici;
  • Studii si expertize privind remedierea zonelor contaminate radioactiv, inclusiv activitatile de remediere a unui teren contaminat NORM.
 • Proiectare echipamente nucleare
  • Proiectare componente mecanice pentru echipamente nucleare
  • Proiectare structuri de stocare combustibil nuclear ars si deseuri radioactive
  • Proiectare echipamente si instalatii necesare realizarii contractelor de cercetare
  • Proiectare echipamente de protectie biologica impotriva radiatiilor
  • Proiectare de actionari electrice si automatizari
  • Elaborare documentatie pentru investitii in concordanta cu prevederile legale aplicabile: studii de prefezabilitate si fezabilitate, proiecte tehnice
  • Proiectare, executie si montaj de echipamente si instalatii electronice de control procese
  • Expertize, asistenta tehnica, montaj si punere in functiune pentru instalatii de control si achizitie de date
  • Proiectare si executie de sisteme si echipamente de precizie pentru masurari industriale (sisteme de debitmetrie, masurari de tensiuni si curenti foarte mici)
  • Proiectare, implementare software pentru aplicatii nucleare si industriale
  • Proiectare si inregistrare proiecte pentru sistemele si componentele care retin presiunea din instalatii nucleare (PT N SCP1-2008)
  • Proiectare si inregistrare proiecte pentru mecanisme de ridicat si dispozitivele lor auxiliare din instalatiile nucleare (PT N MMR1-2008)
  • Proiectare si dezvoltare de echipamente pentru CNE
  • Proiectare, executie, reglaje, etalonari, incercari si omologari de echipamente si dispozitive speciale destinate realizarii testelor de calificare a echipamentelor, instalatiilor, componentelor si materialelor pentru CNE
  • Servicii de asistenta tehnica
 • Control tehnic de calitate
  • Examinare vizuala si control dimensional
  • Control chimic al suprafetelor si al acoperirilor acestora (grunduire, vopsire, brunare, zincare etc)
  • Control distructiv in laborator atestat ISCIR:
   • incercari mecanice – tractiune, duritate (Brinell, Vickers)
   • incercari tehnologice – indoire, rupere.
  • Control nedistructiv in laboratoare autorizate ISCIR pe domeniul clasic si nuclear:
   • RTx – examinare nedistructiva cu radiatii penetrante (radiatii X)
   • PT – examinare cu lichide penetrante
   • LT – incercari de etanseitate
   • cu detector de scurgeri de Heliu
   • prin presiune hidraulica
   • prin presiune pneumatica.
  • Avizarea procedurilor de etanseitate dupa normele ISCIR avand personal autorizat ISCIR de nivel 3.
 • Management al calitatii
  • Auditarea interna si externa a sistemelor de management al calitatii
  • Elaborare documentatie pentru standarde de firma si proceduri specifice domeniului nuclear.
 • Surse închise de Ir-192 pentru radiografie industrială;
 • Capsula pentru sursa inchisa de 60Co pentru generatoare industriale;
 • Ambalaje pentru stocarea deseurilor radioactive (containere, butoaie, canistre);
 • Instalatie de separare a carbonului din probele de apa de suprafata pentru determinarea C-14;
 • Statie de prelevare efluenti radioactivi;
 • Statii prelevare probe hipodermice;
 • Usi din aluminiu cu ecran de protectie din plumb;
 • Macara pivotanta 1 Tf;
 • Inele de ghidare;
 • Poansoane pentru sudori;
 • Bacuri penseta pentru sudura T578;
 • Paleti din grafit;
 • Protectie de Pb pentru ansamblu carcasa-container;
 • Apa demineralizata.
Instrumentatie si Control
 • Sistem de Localizare a Combustibilului Defect (SLCD) pentru centrale nucleare de tip CANDU
 • Sistem de Monitorare a Radioactivitatii din Sistemul de Transport al Caldurii (MRSTC) pentru centrale tip CANDU
 • Monitori de arie gama ficsi
 • Ansamblu de detectie cu camera de ionizare sferica duala de inalta sensibilitate pentru masurarea debitelor de expunere a radiatiilor gama in domeniul 10 nSV/h,100 mSv/h
 • Ansamblu de detectie cu camere de ionizare cilindrice pentru masurarea activitatii surselor de radiatii gama
 • Camera de ionizare cu bor necompensata cu cablu integrat, CIBN-422, pentru controlul reactoarelor nucleare
 • Camera de ionizare gama sub presiune CIG-P-321, pentru masurarea nivelului scazut al radiatiilor gama
 • Amplificator pentru camere de ionizare cu comparatoare de declansare pentru sistemul de oprire al reactorului CANDU 600
 • Amplificator pentru camere de ionizare fara comparatoare de declansare pentru sistem de reglare putere
 • Sisteme computerizate de achizitie date pentru instalatii industriale
 • Sisteme control – comanda alarme pentru instalatii industriale
 • Sisteme cu control distribuit pentru aplicatii industriale
 • Sisteme industriale de actionare motoare pas cu pas
 • Sistem de monitorare bazat pe GIS pentru aplicatii in domeniul medical
 • Sisteme integrate de prezentare informatii si comunicatie interactive.
 • Tehnologii de fabricatie elemente combustibile experimentale;
 • Tehnologii de testare combustibil nuclear;
 • Tehnologii de testare materiale nucleare;
 • Tehnologii pentru obtinerea pulberilor sinterizabile de UO2 si a pastilelor sinterizate de UO2 cu microstructura controlata;
 • Tehnologii de fabricatie a tintelor pentru obtinerea surselor radioactive;
 • Tehnologii pentru suduri dop-teaca;
 • Tehnologii si sisteme de testare in afara reactorului;
 • Tehnologii pentru mentenanta echipamentelor din CNE;
 • Tehnologii de decontaminare a componentelor si echipamentelor din centrale nucleare;
 • Tehnologie de tratare prin evaporare a efluentilor lichizi beta-gama activi;
 • Tehnologie de tratare a deseurilor lichide contaminate cu uraniu natural, cu recuperarea uraniului pentru refolosirea acestuia in ciclul de fabricare a combustibilului nuclear;
 • Tehnologie de conditionare a deseurilor solide beta-gama slab active, pentru depozitarea finala;
 • Tehnologie de tratare/conditionare a schimbatorilor de ioni uzati;
 • Tehnologie pentru tratarea deseurilor lichide apoase prin schimb ionic;
 • Tehnologie pentru conditionarea deseurilor rezultate la tratarea deseurilor lichide;
 • Tehnologii de refacere a izolației termice deteriorate a ansamblului serpentine tanc moderator SLCD.
 • Tehnologii de amprentare defecte localizate pe suprafețe interioare, în vederea efectuării controlului profilometric.
 • Tehnologii de instrumentare nucleara (sudura computerizata micro-tig si micro-plasma, brazare inductiva in vid)
 • Tehnologii pentru realizarea de imbinari disimilare speciale (ex. zircaloy-inox)