Skip to content Skip to footer

Laboratorul Metrologie și Tehnologia informației

 • Transmiterea unității de măsura cu scopul realizării unor măsurători corecte in procesele de cercetare – dezvoltare și producție, atât din punct de vedere tehnic cât și legal.
 • Gestionarea infrastructurii informatice și stabilirea / implementarea politicii IT în RATEN ICN cu scopul asigurării protecției informațiilor clasificate în format electronic și funcționarii stabile și corecte a sistemului informatic.

Activități

 • Laboratorul etalonează, calibrează, repară echipamente de măsurare și monitorizare în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Asigură consultanță de specialitate și gestionează din punct de vedere metrologic echipamentele de măsurare și monitorizare din RATEN ICN.
 • Reprezintă RATEN ICN în relația cu organismele de control și entitățile din domeniul metrologiei (CNCAN, BRML, INM);
 • Asigură funcționarea corespunzătoare a echipamentelor IT.
 • Propune conducerii RATEN ICN politica în domeniul IT și urmărește implementarea acesteia prin norme interne, asigurând protecția informațiilor clasificate în format electronic.
 • Reprezintă RATEN ICN în relația cu organismele de control și entitățile din domeniul IT.

Certificări

 • Laboratorul de metrologie este desemnat ca organism notificat in domeniul nuclear conform SR EN ISO/CEI 17025.

Realizări importante

 • Menținerea notificării pentru domeniul nuclear, ca urmare a expertizării laboratorului de metrologie de către CNCAN.
 • Realizarea de contracte / comenzi economice de etalonări metrologice, reparații, recalibrări ale echipamentelor de măsurare și monitorizare pentru beneficiari externi.
 • Dotarea cu echipamente și software profesionale pentru gestionarea și securizarea celor două rețele separate fizic: internet și intranet.
 • Implementarea unor aplicații de rețea utile în activitățile specifice RATEN ICN.
 • Acreditarea internă a sistemului informatic pentru prelucrarea de informații clasificate „SECRET DE SERVICIU”.

Persoana de contact: ing. Silviu Popescu, e-mail: silviu.popescu@nuclear.ro