Skip to content Skip to footer

Fizica reactorilor, performanțe combustibil nuclear și securitate nucleară

Menținerea și dezvoltarea capacitații de suport tehnico - științific pentru operarea în condiții de siguranță a unităților CANDU de la...

TRIGA Reactor and Post Irradiation Examination Laboratory (PIEL)

TRIGA Reactor and Post Irradiation Examination Laboratory (PIEL) TRIGA SSR and ACPR Reactor ...

ALFRED PROJECT MANAGEMENT

Coordination and management of activities at national level for the realization of the ALFRED reactor and of the research, testing and qualification support installations dedicated...

Materiale nucleare și coroziune

Proprietăți Termomecanice și Analize Microstructurale Activități Analiza microstructurală prin tehnici de microscopie optică, electronică de baleiaj (SEM) și spectrometrie de...

Laborator de analiza suprafețelor

Activitati Tratarea suprafeței prin oxidare electrolitică în plasmă (Engl. PEO)Analiza suprafeței prin spectroscopie de fotoelectroni cu raze X (Engl. XPS)Caracterizarea...

Testări în afara reactorului

Menținerea și dezvoltarea competenței și capacității tehnice de testare a capetelor MID până la finalizarea și punerea în funcțiune a...

Stația de tratare a deșeurilor radioactive

Colectarea, transferul, tratarea și condiționarea deșeurilor radioactive generate la reactoarele TRIGA, Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești (FCN), Laboratorul de Examinare...

RADIOPROTECTIE, PROTECTIA MEDIULUI SI PROTECTIE CIVILA

Asigurarea masurilor de radioprotectie si protectia mediului pentru propriile instalatii nucleare si sustinerea unui program de cercetare-dezvoltare pentru cresterea eficientei...

Electronics

Providing scientific and technological support for: ...

Design

Design of nuclear and conventional equipment, piping systems and pressure - retaining devices,...

Laboratorul de încercări și fiabilitate

Activități Încercări și verificări surse închise de radiații utilizate în instalații nucleare sau procese industriale de gamagrafie (ex. 192Ir);Încercări echipamente...

Metrology & IT

Transmission of the measurement unit for performing accurate measurements in the research and development and...