Skip to content Skip to footer

SECURITATE NUCLEARĂ

Obiectiv  Analize de securitate pentru instalații nucleare în operare Direcții și planificare strategică 2021-2025: Analize probabiliste de securitate și managementul...

CANALUL DE COMBUSTIBIL

Obiectiv Dezvoltarea de competenţe şi servicii privind operarea economică şi predictibilă a canalelor de combustibil din reactorul CANDU de la...

COMBUSTIBILI NUCLEARI

Obiectiv Asigurarea suportului ştiinţific şi tehnic pentru evaluarea performanţelor combustibilului nuclear de tip CANDU Directii de cercetare 1. Evaluarea proiectului...

SISTEMUL DE MANEVRARE COMBUSTIBIL

Obiective Elaborarea, dezvoltarea şi calificarea de metode, tehnologii şi echipamente pentru testarea, punerea în funcţiune, exploatarea, inspecţia, întreţinerea şi reparaţia...

GESTIONAREA DEȘEURILOR RADIOACTIVE ȘI A COMBUSTIBILULUI ARS ÎN CONDIȚII DE SECURITATE NUCLEARĂ

Obiectivul general al programului este asigurarea suportului tehnico-ştiinţific necesar managementului combustibilului nuclear uzat şi al deşeurilor radioactive generate în România,...

PROTECȚIA MEDIULUI

Direcţii de cercetare: Evaluarea impactului activităţilor nucleare şi convenţionale asupra mediului, a personalului expus profesional şi a populaţieiEvaluarea impactului activităților...

GENERATOR DE ABUR

Obiectiv: Managementul efectiv al proceselor specifice operării în condiții normale și anormale de operare a acestui echipament în scopul funcționării...

SISTEME DE PROCES ȘI ECHIPAMENTE

Obiective: Asigurarea suportului ştiinţific şi tehnic pentru operarea la un înalt nivel de securitate nucleară a Unităţilor CANDU 6 de...

CHIMIE CIRCUITE

Obiectivul general al programului este axat pe asigurarea suportului stiinţific şi tehnologic în domeniul coroziunii, protecţiei anticorozive şi ştiinţei materialelor...

INSTRUMENTAȚIE ȘI CONTROL

Obiectiv: Programul își propune rezolvarea unor probleme de actualitate în domeniu pentru CNE tip CANDU, generația IV de reactoare, în...

ANALIZĂ EVENIMENTE DE EXPLOATARE CNE, ÎMBĂTRÂNIRE, CALIFICARE LA MEDIU ȘI CREȘTEREA DURATEI DE EXPLOATARE A CNE

Obiectiv Asigurarea suportul tehnic şi ingineresc competent în toate disciplinele importante pentru securitatea nucleară a unităţilor CNE Cernavodă, inclusiv în...

REACTORI NUCLEARI AVANSAȚI ȘI CICLURI DE COMBUSTIBIL

Obiectiv: Programul este dedicat creșterii capacității RATEN în abordarea și soluționarea problemelor tehnico-științifice privind proiectarea, dezvoltarea și implementarea reactorilor  inovativi...

ASIGURAREA ȘI CREȘTEREA PERFORMANȚELOR REACTORULUI TRIGA – ICN

Obiectiv Menținerea în stare operațională sigură a instalației nucleare și lărgirea disponibilității sale pentru satisfacerea cerințelor de testare la iradiere...

TEHNOLOGII DE IRADIERE ȘI RADIOIZOTOPI

Obiectiv: Realizarea tehnologiilor nucleare necesare pentru aplicații în medicină și industrie. Direcții de cercetare Dezvoltarea și diversificarea tehnicilor de producție...

INFORMATIZARE ACTIVITĂȚI NUCLEARE

Obiectiv:             Dezvoltarea și implementarea de sisteme informatice suport pentru infrastructura digitală Direcții de cercetare: Dezvoltarea de sisteme suport pentru...

APĂ GREA ȘI TRITIU

Directii de cercetare Stocarea izotopilor de hidrogenMetode deterministe de evaluare a securitatii instalatiilor nucleare Activități: Studii și cercetări experimentale privind...

APLICAȚII ALE TEHNICILOR NUCLEARE

Directii de cercetare: Metode de protectie contra coroziunii (problematica inhibitorilor de coroziune, acoperiri):Influenta unor tipuri de grupari specifice din moleculele...

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

Obiectiv Programul C&D nr.18 “Cooperare internaţională” susţine implementarea politicii  de colaborare şi cooperare internaţională a RATEN în domeniul cercetării nucleare...