Skip to content Skip to footer

Stația de tratare a deșeurilor radioactive

 • Colectarea, transferul, tratarea și condiționarea deșeurilor radioactive generate la reactoarele TRIGA, Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești (FCN), Laboratorul de Examinare Post Iradiere (LEPI) și în alte instalații nucleare din RATEN ICN și din țară;
 • Dezvoltarea și implementarea de noi echipamente și tehnologii.

Activități

 • Caracterizarea deșeurilor radioactive;
 • Sortarea, tratarea și condiționarea, în matrici stabile a deșeurilor radioactive;
 • Transferul deșeurilor radioactive condiționate la Depozitul Național de Deșeuri Radioactive Băița Bihor.

Instalații de tratare/condiționare la scara industrială a deșeurilor radioactive

 • Instalații radiologice autorizate CNCAN pentru tratare / condiționare deșeuri radioactive

Instalația de tratare prin precipitare a deșeurilor radioactive lichide contaminate cu uraniu natural provenite de la FCN;

 • Instalația de incinerare a deșeurilor solide contaminate cu uraniu natural provenite de la FCN;
 • Instalația de tratare prin evaporare a deșeurilor lichide beta – gama de joasă activitate;
 • Instalația de condiționare prin cimentare a deșeurilor radioactive solide și a concentratului radioactiv rezultat din evaporare;
 • Instalația de tratare condiționare a deșeurilor lichide organice cu conținut de tritiu;
 • Instalația de condiționare prin bituminare a schimbătorilor de ioni de la reactorul TRIGA și de la alte instalații nucleare;
 • Instalație mobilă de dimensiuni reduse pentru decontaminare cantități mici de deșeuri lichide apoase.

Certificări

 • Laborator de radiochimie și radiometrie a deșeurilor radioactive (LRRDR) – Laborator notificat CNCAN

Realizări importante

 • Încheierea unui acord cadru cu SNN-CNE Cernavodă pentru servicii de tratare volume mici de deșeuri lichide apoase în baza unei tehnologii dezvoltate în cadrul activităților de cerectare-dezvoltare;
 • Dezvoltarea metodei și a instalației experimentale pentru determinarea conținutului de C-14 anorganic și organic din diferite tipuri de deșeuri radioactive (lichide apoase, rășini ionice uzate, grafit iradiat, Zy-4 iradiat);
 • Dezvoltarea procedurilor experimentale de evaluare a influentei degradării cimentului asupra sorbției C-14.

Persoana de contact: CS III Marius Iordache, e-mail: marius.iordache@nuclear.ro