Skip to content Skip to footer

Cooperare Internațională
 Proiecte Regionale RER
RER 0043Enhancing Capacity Building Activities in the European Nuclear and Radiation Safety Organizations for Safe Operation of Facilities
IAEA RER / 2/017Small Modular Reactor Deployment within the Framework of Low Carbon Strategies and the Paris Agreement
RER2020003 / RER2018Analysing Low Carbon Pathways towards an Ambitious Decarbonized Energy Sector by 2050
RER2020012 / RER9160Strengthening Capabilities on Safety Assessment and Risk Informed Decision Making for Severe Accidents and Off Site Consequences
RER2020021 / RER1022Enhancing Utilization and Safety of Research Reactors
RER2020039 / RER0049Enhancing the Capacities of Educational Institutions for the Sustainable use of Nuclear Technologies
RER2020042/RER9159Enhancing the Application of the Principles of Radiation Protection to Control the Exposure of the Public
 Proiecte Nationale IAEA
ROM9/038Further Support for Improving the Long Term Safe Management of the Present Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel and for Fast Reactors (2020-2021)
ROM 007Supporting a Refueling Simulator and Nuclear Knowledge Management Tool
 Proiecte de cercetare coordonate (CRP)
CRP I31032IAEA Agreement: Neutronics Simulations of the CEFR Start-up Tests using Monte Carlo computer codes (SERPENT 2, MCNPX)
CRP T13017Management of Waste Containing Long-lived Alpha Emiters: Characterization, Processing and Storage
CRP Nr. 24320Characterization of spent CANDU type fuel in view of long term storage and final disposal
CRP 18729Benchmarking Activities on Fuel Burnup and Material Activation with Computational Tools and Data Available at TRIGA Romania
CRP 131038Benchmark of Transition from Forced to Natural Circulation Experiment with Heavy Liquid Metal Loop
 INPRO – Programul internațional pentru reactori inovatori și cicluri de combustibil
 Proiecte colaborative si activitati Task 1 “Global Scenarios”
CENESOComparative Evaluation of Nuclear Energy System Options
ROADMAPSRoadmaps for a Transition to Globally Sustenable Nuclear Energy System
KINDKey Indicators for Innovative Nuclear Energy
SYNERGIESSynergetic Nuclear Energy Regional Group Interactions Evaluated for Sustainability
Develop and implement INPRO Task 1 Service to Member StatesScenario Modelling and Decision Analysis Tools to support Sustainable Development Planning for Nuclear Energy Systems (“Analysis Support for Enhanced Nuclear Energy Sustainability” – ASENES)
ASENES SMRSustainable Deployment Scenarios for Small Modular Reactors: A Study supported by the INPRO Service ASENES
 Proiecte colaborative în cadrul Task 2 ”Innovations” al INPRO
FANESNuclear Fuel and Fuel Cycle Analysis for Future NES
WIRAFWaste from Innovative Types of Reactors and Fuel Cycle
 Activitati in cadrul Task 3 “Sustainability Assessment and Strategies”
NESA Economics Support Tool (NEST) UpdateProduce a new version of the Nuclear Economics Support Tool (NEST)
 Activitati in cadrul Task 4 “DIALOGUE AND OUTREACH”
Dialogue Forum on Global Nuclear Energy SustainabilityThrough this dialogue, technology holders can better understand the needs and concerns of technology users and technology users can better understand the possibilities and limitations of technologies and services provided by technology holders.
INPRO Training ActivitiesA comprehensive training programme (the INPRO School) covering all key aspects, services, tools and activities from all INPRO Tasks and aiming to assist the Member States in their long range and strategic planning of nuclear energy program as part of country’s energy mix.
E-learning and Distance Learning Tools to support INPRO TrainingThe Online Assist Training combines features of the self-education e-learning course and on-line consultation via the web conferencing software, led by external experts and dedicated IAEA staff through the IAEA Learning Management System platform.
 PRACTICAL ARRANGEMENT
 Acordul de tip Practical Arrangements între Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică Viena (IAEA) şi Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti (RATEN ICN), în domeniul securităţii nucleare, a fost semnat in septembrie 2016, si a fost reinnoit în 2019 pentru încă 3 ani. Acordul creaza cadrul de asistenta internationala, in ceea ce priveste pregătirea necesara desfaşurării activităţilor pentru dezvoltarea de infrastructuri, si pentru demararea activităţilor preliminare de construire a unor instalatii nucleare.
 Retelele ALMERA, RANET
 IAEA oferă sprijin laboratoarelor din cadrul reţelei ALMERA (Network of Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity), prin dezvoltarea şi validarea de metode radioanalitice şi prin organizarea de exerciţii de intercomparare, menite să testeze performanţele acestora, în scopul de a putea furniza rezultate care să fie acceptate la nivel internaţional, atât în condiţii normale de operare, cât şi în condiţii de urgenţă.
RANET (Response Assistance Network) facilitează furnizarea de asistență internațională, în condițiile în care aceasta este solicitată de către un stat, ca urmare a producerii unui accident nuclear sau a unei urgențe radiologice, indiferent de originea acesteia.
 ALTE COLABORĂRI
 · Instruiri pentru bursieri IAEA (in tematicile: securitate nucleară, fabricare combustibil, reactori de cercetare, radioprotecție)
· Participarea la cursuri, workshopuri, intruniri tehnice
· Reprezentarea RATEN în grupuri tehnice de lucru: membru observator din partea Romaniei in Grupul Tehnic de Lucru pentru Reactori Rapizi (Technical Working Group on Fast Reactors TWG-FR)
 Comitete Tehnice/ Comitete de coordonare:
CSNICommittee on the Safety of Nuclear Installations – Dr. Dumitru Barbos
NLCNuclear Law Committee – Prof. Dr. Ing. Serban Constantin Valeca
 Grupuri de lucru
WGRISKWorking Group on Risk Assessment – Dr. Mirela Nitoi
WGIAGEWorking Group on Integrity and Ageing of Components and Structures – Dr. Dumitru Barbos
WGAMAWorking Group on Analysis and Management of Accidents – Dr. Minodora Apostol
WGHOFWorking Group on Human and Organisational Factors – Dr. Mita Farcasiu
WPNEWorking Party on Nuclear Energy Economics – Dr. Cristina Alice Margeanu
WPRSWorking Party on Scientific Issues and Uncertainty Analysis of Reactor Systems – Dr. Cristina Alice Margeanu
CLAY CLUBWorking Group on the Characterisation, the Understanding and the Performance of Argillaceous Rocks as Repository Host Formations – Dr. Daniela Diaconu
 Grupuri de experți
ARFEMExpert Group on Advanced Reactor Systems and Future Energy Market Needs – Dr. Marin Constantin
EGPRSExpert Group on Physics of Reactor Systems – Dr. Mirea Mladin
EGRTSExpert Group on Radiation Transport and Shielding – Dr. Cristina Alice Margeanu
SALT CLUBExpert Group on Repositories in Rock Salt Formations – Dr. Alice Ionescu
CRCExpert Group on Geological Repositories in Crystalline Rock Formations – Crystalline Club – Dr. Alice Ionescu

 

Eforturile depuse de specialiștii din cadrul RATEN ICN la dezvoltarea filierei LFR s-au concretizat in urmatoarele realizari:

 • Aprobarea (februarie 2011) de către Guvernul României a Memorandumului 2925/03.02.2011 privind “Construirea în România a reactorului nuclear de demonstrație, răcit cu plumb, ALFRED”;
 • Întocmirea acordului de colaborare pentru constituirea consorțiului FALCON (2013), pe baza discuțiilor purtate între ICN, Ansaldo Nucleare și ENEA. Consorțiul a fost gândit pentru coordonarea activităților pregătitoare implementării demonstratorului ALFRED în România;
 • Semnarea acordului consorțiului FALCON între RATEN-ICN, ANSALDO și ENEA (18 decembrie 2013).Ceremonia de semnare a acordului consortiului FALCON
 • Aprobarea de către Guvernul României (ianuarie 2014) a, Memorandum-ului referitor la construcția reactorului ALFRED, incluzând alegerea amplasamentului de referință pe platforma nucleară Mioveni, prevederi privind măsurile de identificare a surselor de finanțare și constituirea grupului de lucru interministerial dedicat proiectului;
 • Depunerea propunerii iCRADLE de catre RATEN ICN împreună cu ENEA Italia și CVR Cehia, pentru includerea ALFRED și a infrastructurii asociate în lista ESFRI (2016);
 • Recunoașterea ALFRED ca proiect major (2016), pentru includerea in Programul Operațional Competitivitate;
 • Includerea ALFRED în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Muntenia și în Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare;
 • Includerea explicită a demonstratorului ALFRED în strategia națională de cercetare-dezvoltare-inovare (RDI) 2014-2020. Planul național pentru RDI (2015-2020), a adăugat ALFRED ca proiect european major, de importanță națională; adăugarea unui nou sub-program, dedicat demonstratorului ALFRED;
 • Crearea parteneriatului CESINA (mai 2017), în domeniul cercetării și educației pentru sisteme nucleare avansate;
 • În cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020 (competiție aferentă anului 2018 si încheiată în februarie 2019), a fost depus proiectul “ALFRED – Etapa 1, infrastructura de cercetare suport: ATHENA (instalație de tip piscina pentru experimente și teste termohidraulice) și ChemLab (laborator pentru chimia plumbului).” În 6 iulie 2020 a fost semnat contractul de finanțare la sediul Ministerului Fondurilor Europene. Proiectul are o durată de implementare de 42 de luni (2020 – 2023).
 • În cadrul competiției PNCDI III – Program 5.5 – Proiect ALFRED, a fost finanțat Proiectul PRO ALFRED – Activități de pregătire a realizării infrastructurii de cercetare ALFRED în România prin contractul nr. 5/18.09.2019 încheiat cu Ministerul Cercetării și Inovării.

In cadrul FALCON activeaza 8 grupuri de experti, ce desfasoara activitati in urmatoarele directii: Cercetare-dezvoltare si calificare (RD&Q – responsabil ENEA), Autorizare (LIC – responsabil RATEN ICN), Proiectare (DES – responsabil ANSALDO Nucleare), Implementare infrastructura suport (mP – responsabil RATEN ICN), Educație si pregătire (E&T – responsabil RATEN ICN), Extindere consorțiu FALCON (FLC – responsabil ANSALDO Nucleare), Afaceri europene (EUA), ALFRED ca proiect major (MP – responsabil RATEN ICN).

COG CANADA Acordul de colaborare dintre Candu Owners Group (COG) si RATEN acopera domenii de interes pentru operarea reactorilor de tip CANDU 6. COG a propus o nouă formulă de colaborare prin realizarea de proiecte de cercetare-dezvoltare în parteneriat, prin intermediul OECD NEA, în domeniile: Managementul deșeurilor radioactive; Situaţii de urgență radiologica.
DoE SUA In 1999 a fost semnat «Acordul de Schimb de Informatii şi Colaborare în domeniul utilizarii pasnice a energiei atomice » intre Romania şi SUA, ceea ce a oferit posibilitatea de colaborare in tematicile urmatoare: Sisteme inovative de Generaţie IV și reactorii modulari mici (SMR); Management deșeuri radioactive. La 9 Octombrie 2020, Secretarul de Stat pentru Energie din SUA, Dan Brouillette, si ministrul roman al Economiei, Energie si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, au semnat un acord interguvernamental pentru cooperare in vederea extinderii si modernizarii programului nuclear civil din Romania. In plus fata de utilizarea expertizei si tehnologiei SUA in constructia Unitatilor 3 și 4 și retehnologizarea Unității 1 de la CNE Cernavodă, Acordul prevede și cooperarea pe termen lung și foarte lung prin posibilitatea dezvoltării reactoarelor modulare mici în România, pe un amplasament care urmează a fi stabilit, în vederea asigurării în viitor a flexibilității și scalabilității tehnologiilor nucleare. Deasemenea, acordul propune cooperarea în domenii precum reglementarea domeniului nuclear, schimburile între laboratoarele de cercetare și universități, formarea personalului, precum și cercetarea și dezvoltarea in nuclear. Initiativa internationala pentru cercetare in energia nucleara (International nuclear energy research initiative – I-NERI) a fost înființata de Oficiul Energiei Nucleare în 2001 pentru a realiza activitati de cercetare și dezvoltare cu parteneri internaționali în domenii cheie privind dezvoltarea sistemelor avansate de energie nucleară. Actualii colaboratori I-NERI includ Republica Coreea, Uniunea Europeană și Canada. RATEN ICN a participat la proiectul EURATOM – US INERI: „LFR in Regional Energy Markets: “Safety, Sustainability, and Economic Assessment”.
CEA Franța Primul Acord de colaborare bilateralã dintre ICN şi CEA, semnat în 2008, a deschis posibilitati de colaborare pe tematici precum: Energetica Nucleara, Deseuri Radioactive şi Dezafectarea instalatiilor nucleare. Cel de-al doilea acord de colaborare, în domeniul științei și tehnologiei nucleare, utilizată în scopuri pașnice, încheiat în 28 februarie 2018, reflectă interesul partenerilor francezi de a continua cooperarea cu ICN şi este centrat pe priorităţatile actuale, de interes comun, ale celor două institute. În cadrul noului acord, un accent deosebit a fost pus de către cele două centre pe colaborarea în domeniul Reactorilor de Generație IV. Cadrul de colaborare cu CEA deschide posibilitatea realizarii de teze de doctorat în co-tutelă (CEA și o universitate din România), finanțate de partea franceză, domeniile de interes fiind: reprocesarea, coroziunea în plumb, condiționarea deseurilor în ciment, si aspecte de depozitare a deseurilor. FRAMATOME s-a declarat deasemenea interesată să susțină realizarea unor teze de doctorat in co-tutela. Accesul la anumite coduri de calcul dezvoltate de CEA constituie un beneficiu important pentru specialistii RATEN ICN.
IRSN Accesul la anumite coduri de calcul (ICARE-CATHARE, ASTEC) constituie un beneficiu important pentru specialistii RATEN ICN.
SCK CEN – Belgia Cooperarea s-a oficializat in 2009 printr-un Memorandum de Intelegere, punand bazele dezvoltarii unei stranse colaborari in domeniile: Securitate nucleara; Reactori si infrastructura pentru cercetare; Reactori de Generatie IV; Management deseuri radioactive; Educatie si pregatire in domeniul nuclear.
Acordul de Colaborare Trilaterală (ACT) între Universitatea Mansoura (Egipt), Universitatea din Piteşti (România) şi RATEN ICN (România) ACT a fost semnat pe 17 septembrie 2018, cu o durata de 5 ani, si este destinat facilitării pregătirii resurselor umane (studenți, absolvenți, personal didactic, personal calificat) în domeniul Tehnologii Nucleare și Radiații, pe tematici specifice de interes: Securitate Nucleară; Protecția împotriva radiațiilor; Fizica reactorului; Caracterizare materiale nucleare; Management activități ce implică materiale radioactive, Management riscuri radiologice; Modelare sisteme energetice nucleare în cadrul mixului energetic national. Colaborarea vizează, de asemenea, activități comune științifice și didactice, precum și organizarea în comun de manifestări științifice în domeniu.
IUCN DUBNA – Federatia Rusa Intre IUCN Dubna și RATEN ICN au fost semnate doua protocoale de colaborare, Protocolul 4725-4-18-20 (2018-2020), respectiv Protocolul 4422-4-15-17 (2015-2017).
KAERI – Coreea de Sud Acordul de colaborare a fost semnat in anul 2006 si urmareste colaborarea in urmatoarele domenii: Combustibili nucleari; Securitate nucleara.
Platforma tehnologică a energiei nucleare durabile (SNETP) a fost înființată în septembrie 2007 ca o platformă de cercetare, dezvoltare și inovare pentru a sprijini și promova funcționarea sigură, fiabilă și eficientă a sistemelor nucleare din generațiile II, III și IV.
Alianța pentru generația nucleară II și III (NUGENIA) este dedicată cercetării și dezvoltării tehnologiilor de fisiune nucleară, cu accent pe centralele nucleare de generație II și III.
Inițiativa industrială nucleară europeană durabilă (ESNII) abordează necesitatea demonstrării tehnologiilor reactorilor cu neutroni rapizi din generația IV, împreună cu sprijinirea infrastructurilor de cercetare, a instalațiilor de combustibil și a activității de cercetare și dezvoltare.
Înființată în 2006 și fiind entitate juridică independentă din 2011, Rețeaua Europeană a Organizațiilor Tehnice de Securitate (ETSON), realizează evaluarea tehnică a securitatii în sprijinul autorităților naționale, si contribuie la obiectivul îmbunătățirii armonizării practicilor de evaluare a securitatii în Europa.
Programul comun privind materialele nucleare al Alianței Europene pentru Cercetare in Energie (EERA-JPNM) coordonează cercetarea și dezvoltarea în Europa către dezvoltarea și calificarea soluțiilor inovatoare de materiale, pentru a spori siguranța și eficiența reactoarelor nucleare, permițând proiectarea sistemelor GenIV.
Platforma tehnologică de implementare a depozitarii geologice a deșeurilor radioactive (IGD-TP) este dedicată inițierii și realizării inițiativelor strategice europene pentru a facilita implementarea treptată a depozitării geologice sigure și la adancime a combustibilului ars, a deșeurilor de nivel înalt și a altor deșeuri radioactive de lungă durată.
The European Network on Neutron Techniques Standardization