Skip to content Skip to footer

Centru de informare a publicului asupra activităților din domeniul nuclear și pentru promovarea tehnologiei SMR

Obiectivul principal: informarea publicului cu privire la activitățile din domeniul energeticii nucleare, a beneficiilor și a modalitatilor de gestionare a riscurilor asociate cu aceasta.

Acțiunile vizate:

 • Prezentări facute elevilor din școli și licee, membrilor diferitelor asociații, comitete;
 • Organizarea de întâlniri cu tematici specifice (energia nucleară, tehnologia SMR);
 • Organizarea de vizite pe platforma nucleară RATEN ICN în diferite departamente de cercetare;
 • Întâlniri periodice cu reprezentanți ai autorităților locale, diferite asociații, ONG-uri pentru informarea corectă a populației despre beneficiile energiei nucleare și a proiectelor aflate în derulare pe platformă.

Centrul va facilita popularizarea informațiilor, posibilitatea de organizare de acțiuni în vederea accesului liber la informațiile privind impactul asupra mediului în urma activităților desfășurate și tehnologia SMR. De asemenea, va intensifica comunicarea deschisă, responsabilă, corectă și la timp cu comunitatea locală și nu numai.

Program de vizitare a departamentelor din cadrul RATEN ICN

Pentru inițierea unei acțiuni de vizitare a obiectivelor existente pe platforma RATEN ICN este necesară transmiterea unei Scrisori de Intenție (cu minim 30 zile lucratoare înainte de data solicitată), în atenția domnului director al RATEN ICN, care să conțină următoarele informații:

 • Nume și prenume,
 • Data și locul nașterii,
 • Serie și număr Pașaport / Buletin / Carte de Identitate,
 • Emitentul și data emiterii actului de identitate,
 • Instituția reprezentată,
 • Scopul vizitei și perioada propusă,

prin fax la numarul: + 40 248 26.24.49.

Pentru obținerea de detalii suplimentare, vă rugăm să contactați: Biroul de Relații Externe, Transfer Tehnologic, Protocol, e-mail: protocol@nuclear.ro

Programarea vizitei și confirmarea aprobării o veți primi de la Biroul de Relații Externe, Transfer Tehnologic, Protocol.

Cerințe obligatorii pentru efectuarea vizitei

 • Actul de identitate specificat în scrisoarea de intenție;
 • Nu este permis telefon cu cameră foto, cameră video, aparat foto, laptop, CD, memory stick.

Pentru mai multe detalii despre RATEN ICN vă rugăm să contactați pagina web www.nuclear.ro