Skip to content Skip to footer

Fizica reactorilor, performanțe combustibil nuclear și securitate nucleară

 • Menținerea și dezvoltarea capacitații de suport tehnico – științific pentru operarea în condiții de siguranță a unităților CANDU de la Cernavodă pe toată durata de viată a acestora;
 • Dezvoltarea cunoașterii, competenței și expertizei autohtone în domeniul LFR în vederea generării de contribuții la dezvoltarea reactorilor de Generația a IV-a, în particular la realizarea reactorului de demonstrație ALFRED;
 • Asigurarea suportului de specialitate pentru operarea în siguranță a reactorilor TRIGA.

Activități

 • Analize de fizica reactorilor și termohidraulică;
 • Metode de calcul și dezvoltarea de programe de calcul;
 • Analize de securitate nucleară;
 • Instrumentație și experimente de fizica reactorilor;
 • Proiectare, optimizare și modelarea comportării combustibilului nuclear;
 • Proiectare și evaluare rezultate experimentale pentru teste pe combustibil și materiale nucleare.

Principalele activități experimentale

 • Spectrometrie de neutroni cu sfere Bonner
 • Proiectul MAXSIMA (Methodology, Analysis and eXperiments for the “Safety In MYRRHA Assessment)
 • Reconfigurarea coloanei termice a reactorului TRIGA-SSR și implementarea sistemului spectru standard ∑∑ în coloana termică a reactorului TRIGA-SSR
 • Activități educaționale și de instruire la Reactorul TRIGA cu studenți
 • Diverse experimente cu surse de neutroni în aranjamente de laborator folosind prisma de grafit

Principalele activități de calcul/simulare

 • Analize de fizica reactorilor pentru combustibili nucleari standard și avansați /inovativi în reactori de tip CANDU
 • Analize termohidraulice pentru combustibili nucleari standard și avansați /inovativi în reactori de tip CANDU
 • Studii pe combustibili standard și inovativi pentru CANDU incluzând depozitarea geologică
 • Analize de accident sever
 • Calcule neutronice și termohidraulice pentru funcționarea instalației TRIGA
 • Studii PSA pentru instalația TRIGA
 • Analize de fizica reactorului și de securitate nucleară pentru proiectul MAXSIMA
 • Activități de calcul internaționale pentru reactori de cercetare
 • Analize dedicate reactorilor răciți cu plumb și de Generație IV
 • Crearea simulatorului de reîncărcare cu combustibil la reactorul CANDU
 • Analize termo-mecanice
 • Analize probabiliste de securitate și managementul riscului la instalații nucleare

Persoana de contact: CS III Mirea MLADIN, e-mail: mirea.mladin@nuclear.ro