Skip to content Skip to footer

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

Obiectiv

Programul C&D nr.18 “Cooperare internaţională” susţine implementarea politicii  de colaborare şi cooperare internaţională a RATEN în domeniul cercetării nucleare prin  iniţierea și derularea de acorduri, parteneriate şi contracte, prin participare la activităţile structurilor și organizaţiilor internaţionale din domeniul nuclear şi la programele de cercetare europene, și prin promovarea potenţialului de cercetare a RATEN pe plan internaţional.    

Direcţii de cercetare

Consolidarea şi extinderea cooperărilor bilaterale cu centre de cercetare nucleară din întreaga lume

 • Colaborarea în cadrul Acordului de schimb de informaţii ICN-DOE și al Memorandumului de colaborare Romania-SUA pe tematici privind reactorii mici și modulari (NUSCALE, SMR LFR), sisteme nucleare avansate (Gen IV), securitatea şi siguranţa nucleară, depozitarea deşeurilor radioactive, etc.;  
 • Dezvoltarea de proiecte de cercetare în domeniul tehnologiei CANDU în cadrul colaborării cu COG și al Acordului de colaborare cu CANDU Energy (aspecte de retehnologizare, management deşeuri radioactive  şi  combustibil ars, etc.); 
 • Colaborări cu centre de cercetare nucleară din Europa (CEA, IRSN, ANDRA – Franta, SCK.CEN – Belgia) în cadrul acordurilor în vigoare în domeniile sistemelor nucleare avansate, reactoarelor tip SMR, managementului deşeurilor radioactive, educaţiei în domeniul nuclear, etc.;
 • Susţinerea colaborării ICN în cadrul acordului tripartit UPIT-RATEN-Universitatea Mansoura Egipt; 
 • Stabilirea unor noi acorduri bilaterale în domeniile de specialitate ale RATEN în sprijinul obiectivelor programelor și proiectelor de cercetare RATEN.

Consolidarea participării la programul european de cercetare EURATOM

 • Stimularea participării specialiştilor ICN la competiţiile EURATOM;
 • Asigurarea condiţiilor necesare îndeplinirii angajamentelor asumate.

Reprezentarea și participarea RATEN la activitatea structurilor și organizaţiilor internaţionale din domeniul nuclear și promovarea domeniului nuclear la nivel European

 • Susţinerea, în cadrul forurilor europene, a rolului energiei nucleare în mix-ul energetic şi a contribuţiei sale la decarbonizarea secorului energetic;  
 • Susţinerea proiectelor şi domeniilor de cercetare prioritare pentru programul nuclear naţional la nivelul politicilor europene de cercetare, prin participarea specialiștilor RATEN la structuri europene precum SNETP, ESNII, NUGENIA, ETSON, IGD-TP, STC, FORATOM, SET-Plan, ENEN, etc.
 • Menţinerea unei prezenţe active a RATEN la activităţile tehnico-ştiinţifice, de cooperare tehnică şi de formare profesională ale IAEA;
 • Susţinerea activităţii RATEN ICN ca organizaţie suport pentru IAEA în domeniul securităţii nucleare (Partnership Agreement şi centru ICERR);    
 • Creşterea implicării RATEN în activitatea Grupurilor de Experţi NEA/OECD;
 • Reprezentarea RATEN în alte organizaţii internaţionale importante pentru domeniul energeticii nucleare (GIF, WNU, etc.);    

Susţinerea și promovarea proiectului ALFRED

 • Asigurarea contribuţiei naţionale la activităţile consorţiului FALCON; 
 • Catalizarea eforturilor naţionale și internaţionale pentru realizarea Infrastructurii de cercetare ALFRED;
 • Promovarea Infrastructurii de cercetare ALFRED pe plan intern şi extern;
 • Obținerea suportului european pentru dezvoltarea și demonstrarea tehnologiei plumbului, inclusiv prin activităţi pregătitoare pentru accesarea fondurilor structurale.

Formarea și creșterea competenţelor RATEN în context international

 • Formarea continuă de competenţe prin asigurarea participarii la evenimente de formare profesională organizate la nivel internaţional (cursuri, burse, stagii de specializare, schimburi de experienţă, etc.) în vederea asigurării specialiştilor pentru Programul de CD și proiectele majore ale RATEN.   

Promovarea potenţialului de CD al RATEN

 • Creșterea vizibilităţii RATEN pe plan intern și extern prin:
  • creșterea continuă a participării internaționale la Conferinta NUCLEAR și la alte manifestări ştiinţifice ale RATEN;
  • lărgirea participării specialiştilor RATEN la manifestări ştiinţifice, expoziţii şi târguri naționale și internaţionale;
  • creșterea indicelui de impact al JNRD;
  • stimularea publicării rezultatelor cercetării atât în JNRD, cât şi în alte reviste de specialitate.

Persoana de contact: CS III Dr. Mirela NIȚOI; e-mail: mirela.nitoi@nuclear.ro