Skip to content Skip to footer

SISTEMUL DE MANEVRARE COMBUSTIBIL

Obiective

Elaborarea, dezvoltarea şi calificarea de metode, tehnologii şi echipamente pentru testarea, punerea în funcţiune, exploatarea, inspecţia, întreţinerea şi reparaţia componentelor Sistemului de Manevrare Combustibil (SMC)

 • Proiectarea și realizarea de scule, dispozitive şi echipamente tehnologice destinate intervenției, inspecției, calibrării sau verificării funcţionale a componentelor SMC;
 • Dezvoltarea unui model experimental de simulator de cameră de comanda şi a metodelor şi tehnologiilor aferente, destinat perfecţionării şi testării profesionale a operatorilor SMC;
 • Dezvoltarea unui sistem informatizat de instruire, verificare şi evaluare a personalului SMC, referitor la construcţia, funcţionarea, testarea şi operarea capului MID;
 • Păstrarea şi dezvoltarea capacităţii tehnice şi a competenţei RATEN ICN în domeniul testării Maşinii de Încărcare Descărcare (MID).

Directii de cercetare

1. Tehnologii şi echipamente pentru întreținere, reparații şi inspecții SMC

 • Dezvoltarea de metode şi tehnologii pentru activități de mentenantă, inspecție şi interventie asupra echipamentelor şi componentelor SMC;
 • Identificarea mecanismelor de degradare ce apar în funcționarea SMC, şi elaborarea de soluții tehnice pentru reducerea acestor fenomene;
 • Dezvoltarea de tehnologii, metode şi echipamente de supraveghere on-line a instalațiilor pentru mentenanță predictivă.

2. Tehnologii şi echipamente pentru simulare SMC

 • Dezvoltarea de metode, tehnologii şi echipamente pentru simularea funcționării componentelor SMC, destinate perfecționării şi testării profesionale a operatorilor;
 • Dezvoltarea de aplicații software de simulare destinate identificării şi analizei fenomenelor ce influențează funcționarea corectă a componentelor SMC;
 • Dezvoltarea unui sistem informatizat pentru instruirea, verificarea şi evaluarea cunoştințelor personalului SMC.

3. Tehnologii şi echipamente pentru testarea capului MID

 • Menținerea şi dezvoltarea competenței şi capacitatii tehnice de testare a capetelor MID până la finalizarea şi punerea în funcțiune a U3 şi U4 – Cernavodă;
 • Modernizarea echipamentelor standului de testare MID, avand în vedere uzura fizică a componentelor, ieşirea acestora din fabricație şi lipsa pieselor de schimb;
 • Formarea şi instruirea personalului de operare şi exploatare.

4. Modernizare calculator de proces Stand MID

 • Modernizarea sistemului de conducere prin calculator a standului de testare MID, având în vedere ieşirea din fabricație a modelului existent, lipsa suportului tehnic şi a pieselor de schimb, dar şi avansul tehnologic al noilor echipamente existente pe piață;
 • Reproiectarea, implementarea şi testarea pachetului software destinat SCC – MID modernizat;
 • Formarea şi instruirea personalului de exploatare de specialitate.

5. Tehnologii şi echipamente nucleare testate în standul MID

 • Dezvoltarea de tehnologii şi metode pentru testarea de componente nucleare şi nenucleare în Standul MID;
 • Proiectarea şi realizarea de scule, dispozitive şi echipamente tehnologice pentru a fi utilizate în Standul MID la testarea componentelor nucleare şi nenucleare;
 • Adaptarea facilităților standului MID în vederea testării altor componente CNE.

6. Tehnologii şi echipamente pentru manevrarea combustibilului în sisteme nucleare inovative de Generația 4 şi SMR:

 • Dezvoltarea de tehnologii și echipamente pentru manevrarea combustibilului nuclear în reactoarele de nouă generație;
 • Proiectarea şi realizarea de instalații tehnologice destinate testării combustibilului nuclear și echipamentelor de manevrare ale acestuia.

Persoana de contact: IDT Mugurel UNGUREANU; e-mail: mugurel.ungureanu@nuclear.ro