Skip to content Skip to footer

CHIMIE CIRCUITE

Obiectivul general al programului este axat pe asigurarea suportului stiinţific şi tehnologic în domeniul coroziunii, protecţiei anticorozive şi ştiinţei materialelor pentru operarea în condiţii de siguranţă a reactorilor nucleari, extinderea duratei de viață a instalațiilor nucleare și dezvoltarea activităților de cercetare în domeniul coroziunii materialelor candidate pentru componente interne ale reactorilor de GEN IV.

Direcții de cercetare:

 1. Coroziunea materialelor și chimia apei în circuitele de transfer termic ale reactorului CANDU în condiții normale și anormale de funcționare
 • Identificarea problemelor majore de degradare a materialelor structurale ce intră în componența echipamentelor din circuitele de transfer termic ale reactorului CANDU în vederea extinderii duratei de funcționare;
 • Managementul degradării conductelor din circuitul secundar al unui reactor CANDU și al îmbinărilor sudate;
 • Îmbunătățirea rezistenței la coroziune a materialelor structurale existente, prin abordarea tehnicilor avansate  de inginerie a suprafețelor;
 • Menținerea integrității echipamentelor din circuitul secundar al CNE Cernavodă pe perioada retehnologizarii.

2. Coroziunea materialelor candidate pentru reactoare de GEN IV și chimia agentului de răcire

 • Utilizarea experienței privind coroziunea materialelor în testarea aliajelor existente și a unor aliaje avansate candidate la realizarea componentelor interne ale reactorilor de GEN IV;
 • Influența chimiei agentului de răcire asupra integrității materialelor structurale din reactori de GEN IV.

3. Analiza și diagnoza componentelor degradate prin investigare avansată în vederea extinderii duratei de funcţionare a CNE Cernavodă

 • Asigurare suport științific și tehnic pentru CNE Cernavodă prin efectuare de analize și expertize pe componente degradate din centrală;
 • Identificarea cauzelor degradărilor, și propunerea de măsuri corective capabile să redea nivelurile de încredere în performanța reactorului CANDU și extinderea duratei de funcţionare a CNE Cernavodă.

4. Sisteme de protecție anticorozivă și de monitorizare ale coroziunii aliniate cadrului normativ național și internațional, aplicabile CNE

 • Creşterea capabilităţii tehnice şi ştiinţifice în domeniul protecţiei anticorozive şi ştiinţei materialelor, a urmăririi comportării în exploatare şi a expertizării în caz de avarie în vederea extinderii duratei de operare proiectate.

5. Elaborarea, implementarea, monitorizarea și diseminarea programului  de CD  nr. 9

 • Managementul  activităților de cercetare desfășurate în cadrul Programului 9;
 • Diseminarea rezultatelor cercetării și promovarea în cadrul ICERR a activităților de cercetare din domeniul „Chimie Circuite”.

Persoana de contact: Dr. Manuela FULGER; e-mail: manuela.fulger@nuclear.ro