Skip to content Skip to footer

GESTIONAREA DEȘEURILOR RADIOACTIVE ȘI A COMBUSTIBILULUI ARS ÎN CONDIȚII DE SECURITATE NUCLEARĂ

Obiectivul general al programului este asigurarea suportului tehnico-ştiinţific necesar managementului combustibilului nuclear uzat şi al deşeurilor radioactive generate în România, astfel încât să se asigure protejarea sănătăţii oamenilor şi a mediului, acum şi în viitor, fără transferarea nejustificată a răspunderii către generaţiile viitoare.

Obiectivele specifice programului pentru perioada 2021-2026 sunt:

 • asigurarea expertizei tehnico-ştiinţifice şi a metodelor/tehnologiilor necesare pentru caracterizarea, tratarea şi condiţionarea deşeurilor radioactive gestionate de RATEN ICN şi a celor generate din operarea CNE Cernavodă;
 • determinarea inventarului de radionuclizi din deşeurile radioactive metalice generate din retehnologizarea Unităţii 1 şi dezvoltarea de soluţii tehnice pentru depozitarea intermediară a acestor deşeuri pe amplasamentul CNE Cernavodă;
 • asigurarea suportului tehnico-ştiinţific necesar autorizării amplasării şi construcţiei depozitului de suprafaţă pentru deşeurile de activitate joasă şi medie de viaţă scurtă (DFDSMA);
 • asigurarea suportului tehnico-ştiinţific necesar implementării programului de depozitare geologică a combustibilului nuclear ars şi a deşeurilor de viaţă lungă;
 • analiza metodelor/tehnicilor de tratare şi condiţionare necesare pentru gestionarea deşeurilor radioactive generate din operarea şi dezafectarea demonstratorului ALFRED;
 • analiza impactului construcţiei reactoarelor modulare mici (SMR NuScale, SMR LFR, SMR PWR) asupra managementului deşeurilor radioactive în România;
 • elaborare materiale suport pentru cursuri de formare în domeniul managementului deşeurilor radioactive pentru includerea în portofoliul de pregătire ICERR (International Centre based on Research Reactor).

Direcţii de cercetare:

 • Dezvoltare metode radiochimice şi spectrometrice pentru caracterizarea deşeurilor radioactive generate din operarea, retehnologizarea şi dezafectarea CNE Cernavodă şi a celor generate din operarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice din RATEN ICN;
 • Dezvoltare tehnologii noi pentru tratarea diferitelor tipuri de deşeuri radioactive  provenite din operarea, retehnologizarea şi dezafectarea CNE Cernavodă (lichide apoase, şlam radioactiv, magnetită) şi din operarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice din RATEN ICN;
 • Dezvoltare matrici noi de condiţionare deşeuri radioactive considerate problematice:
  • matrici de geopolimeri pentru înglobarea directă a deşeurilor lichide organice;
  • matrici pe bază de fosfat de magneziu pentru înglobarea deşeurilor reactive (aluminiu, Beriliu);
 • Studii suport pentru susţinerea programului de depozitare intermediară şi finală a deşeurilor radioactive slab şi mediu active de viaţă scurtă;
 • Studii suport pentru susţinerea programului de depozitare intermediară şi finală a deşeurilor radioactive de viaţă lungă şi a combustibilului CANDU ars.

Persoana de contact: Dr. fiz. Crina BUCUR; e-mail: crina.bucur@nuclear.ro