Skip to content Skip to footer

APĂ GREA ȘI TRITIU

Directii de cercetare

 • Stocarea izotopilor de hidrogen
 • Metode deterministe de evaluare a securitatii instalatiilor nucleare

Activități:

 • Studii și cercetări experimentale privind stocarea izotopilor de hidrogen sub formă de hidrură metalică
 • Abordare teoretică, practică şi tehnologică a sintezei şi procesării materialelor pe bază de uraniu metalic sărăcit, utilizate in stocarea izotopilor de hidrogen;
 • Determinarea cineticii reacţiei de hidrurare în condiţii neizoterme si neizoterme;
 • Identificarea mecanismului de formare a hidrurii folosind curbele ecuației Arrhenius;
 • Teste experimentale în scopul determinării capacităţii de absorbţie şi stabilităţii hidrurilor după un număr cât mai mare de cicluri de absorbţie/desorbţie a hidrogenului;
 • Activităţi de cercetare/inovare referitoare la îmbunătăţirea cunoştintelor privind managementul tritiului în domeniul fuziunii/fisiunii nucleare;
 • Sinteza  informațiilor referitoare la analiza mecanismelor de generare a tritiului, a sistemelor de separare şi a metodelor de atenuare a eliberarii tritiului precum şi determinarea impactului produs de acesta asupra comportării materialelor în scopul dezvoltării unor posibile soluţii de minimizare a permeaţiei tritiului.
 • Evaluarea surselor de tritiu relevante pentru reactorii de Generaţie IV;
 • Analiza tipurilor de reactori în vederea identificării termenului sursă de tritiu şi a locului de generare.

Persoana de contact: CSIII Mariea DEACONU; e-mail: mariea.deaconu@nuclear.ro