Skip to content Skip to footer

ASIGURAREA ȘI CREȘTEREA PERFORMANȚELOR REACTORULUI TRIGA – ICN

Obiectiv

Menținerea în stare operațională sigură a instalației nucleare și lărgirea disponibilității sale pentru satisfacerea cerințelor de testare la iradiere de materiale de structură sau combustibili nucleari, producerea de radioizotopi, ca și lărgirea domeniului de aplicații și tehnici nucleare.

Direcții strategice :

 • Dezvoltarea metodologiilor de evaluare a securității instalațiilor nucleare în condiții normale și postulate de accident pentru asigurarea suportului tehnic, autorizare și exploatare;
 • Extinderea facilităților de iradiere și de examinare post-iradiere în corelație cu cerințele  obiectivele strategice din PNA (Programul Nuclear Anual) si PNN (Programul Nuclear Național);
 • Utilizarea eficientă a capacităților de iradiere și a fluxului de neutroni;
 • Fabricarea combustibilului nuclear experimental  cu uraniu ușor îmbogățit și obținerea licenței de producție în serie;
 • Implementarea de programe de iradiere și efectuarea de studii de securitate nucleară pentru managementul îmbătrânirii și extinderea duratei de operare a instalațiilor nucleare existente;
 • Implementarea unui  program de iradiere în condițiile specifice pentru materialele de interes din structura reactorilor GEN IV, cu precădere a celor răciți cu plumb;
 • Susținerea activităților pentru repatrierea combustibilului LEU uzat;
 • Inițierea activităților suport pentru susținerea procesului de dezafectare a instalațiilor nucleare;
 • Valorificarea  experienței de exploatare a instalațiilor nucleare și diseminarea lecțiilor învățate din experiența națională și internațională  pentru îmbunătățirea performanțelor de securitate nucleară;
 • Extinderea anticipativă a facilităților de iradiere, pentru acomodarea la cerințele de testare solicitate actualmente pe plan internațional (F4E, SCWR, combustibil remanufacturat).

Programul “ASIGURAREA ŞI CREŞTEREA PERFORMANŢELOR REACTORULUI TRIGA-ICN” își propune pentru intervalul 2021-2025:

 • testarea, omologarea și licențierea combustibilului LEU de tip UZrH fabricat în ICN pentru realimentarea reactorului TRIGA SSR 14MW  ;
 • desfășurarea de activități care să asigure efectuarea de iradieri de combustibili nuclear de tip CANDU avansat în regim normal și în regim tranzitoriu de funcționare;
 • dezvoltarea de tehnici și dispozitive de iradiere de materiale pentru reactorii de generație IV;
 • testarea la iradiere a materialelor de interes pentru reactorii de generație IV răciți cu plumb;
 • utilizarea eficientă a capacității de iradiere printr-o încărcare optimă cu dispozitive de iradiere și prin corelarea cerințelor de iradiere  cu configurații adecvate ale zonei active;
 • efectuarea de activități care să permită dezafectarea instalațiilor nucleare de la reactorul de cercetare TRIGA;
 • retehnologizarea unor sisteme ale reactorului, a unor dispozitive de iradiere și a instalațiilor experimentale care utilizează fascicule de neutroni;
 • dezvoltarea de noi tehnici și metode de analiza de materiale care folosesc fascicule de neutroni.

Persoană de contact: ACS Nicoleta Gabriela ENACHE; e-mail: enache.gabriela@nuclear.ro