Skip to content Skip to footer

Career

RATEN ICN Pitesti organizeaza concurs pentru obtinerea gradelor profesionale si ocuparea prin promovare a urmatoarelor posturi:

 • cercetator stiintific gradul I2 posturi
  • Domeniul: lnginerie Energetica, specializarea Materiale nucleare – 2 posturi
 • cercetator stiintific gradul II4 posturi
  • Domeniul: lnginerie Energetica, specializarea Fizica reactorilor si securitate nucleara -1 post
  • Domeniul: lngineria Materialelor, specializarea Materiale nucleare – 2 posturi
  • Domeniul: Chimie, specializarea materiale nucleare – 1 post;

Metodologia de organizare este elaborata in baza prevederilor Legii nr. 319/08.06.2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Ordonantei Guvernului nr. 57/16.08.2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, Legea Educatiei Nationale nr.I/2011, Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, Contractului Colectiv de Munca RATEN si Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului tiintific al RATEN ICN Pitesti.

Principalele informatii necesare inscrierii la concurs se regasesc in urmatoarele Anexe:

 • ANEXA 1Metodologia pentru organizarea concursului de ocupare a functiei si acordare a gradelor profesionale de Cercetator Stiintific gr. I si gr. II in cadrul Institutului de Cercetari Nucleare Pitesti;
 • ANEXA 2Domeniile, specializarile si cerintele de experienta specifice postului pentru care se organizeaza concurs de obtinere a gradelor profesionale si ocuparea posturilor de cercetator stiintific gradul I, cercetator stiintific gradul II si numarul de posturi, pentru activitati de cercetare-dezvoltare in domeniul energeticii nucleare;
 • ANEXA 3Conditiile de inscriere la concurs si conditiile minime de acordare a gradului profesional – conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare­ dezvoltare;
 • ANEXA 4Lista documentelor necesare in dosarul de concurs;
 • ANEXA 5Modelul cererii tip de inscriere la concurs;
 • ANEXA 6Declaratia de asumare a raspunderii, scrisa de mana, conform model anexat;
 • ANEXA 7Declaratia de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • ANEXA 8Modelul comun european de curriculum vitae.

Incadrarea pe posturi a salariatilor RATEN ICN care au obtinut grad profesional corespunzator, se va face prin Decizie a Directorului, in ordinea mediilor obtinute si in limita numarului de posturi scoase la concurs.

lnscrierile la concurs se fac in  zilele  lucratoare din  perioada  28.03.2022-29.04.2022,  data pana la care cei interesati  vor prezenta  la Biroul resurse umane, un dosar cu documentele  prevazute in Anexa 4.

Formularele tipizate se pot descarca de pe pagina de web: www.nuclear.ro .

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0248/213400 interior 115.