Skip to content Skip to footer

Career

RATEN ICN Pitesti organizeaza concurs pentru acordarea gradelor profesionale de Cercetator Stiintific gradul I (CS I) si Cercetator Stiintific gradul II (CS II), in urmatoarele domenii de specialitate:

  • cercetator stiintific gradul I – 2 posturi

Domeniul: Inginerie Energetica, specializarea Materiale nucleare – 1 post

Domeniul: Inginerie Energetica, specializarea Fizica reactorilor si securitate nucleara -1 post

  • cercetator stiintific gradul II – 3 posturi

Domeniul: Inginerie Energetica, specializarea Fizica reactorilor si securitate nucleara -1 post

 Domeniul: Inginerie Energetica, specializarea Gestionarea combustibilului ars si a deseurilor radioactive – 2 posturi.

Metodologia de organizare este elaborata in baza prevederilor Legii nr. 319/08.06.2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Ordonantei Guvernului nr. 57/16.08.2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, Contractului Colectiv de Munca RATEN si Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Stiintific al RATEN ICN Pitesti.

Principalele informatii necesare inscrierii la concurs se regasesc in urmatoarele Anexe:

          Inscrierile la concurs se fac in zilele lucratoare din perioada 07.02.2024-12.03.2024, data pana la care cei interesati vor prezenta la compartimentul Resurse Umane, un dosar cu documentele prevazute in Anexa 4.

Formularele tipizate se pot descarca de pe pagina de web: www.nuclear.ro .

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0248/213400 interior 115.