Skip to content Skip to footer

Concurs pentru obtinerea gradului profesional de cercetator stiintific gradul III(CS III)/inginer de dezvoltare tehnologica gradul III (IDT III)

In data de 16.08.2021, ora 900, RATEN ICN Pitesti cu sediul in Mioveni str. Campului nr. 1,  organizeaza concurs pentru obtinerea gradului profesional de cercetator stiintific gradul III(CS III)/inginer de dezvoltare tehnologica gradul III (IDT III), in urmatoarele domenii de specialitate:

Inscrierile la concurs se fac in zilele lucratoare intre orele 900 – 1200, in perioada 15.06.2021 15.07.2021, data pana la care cei interesati vor depune la Biroul resurse umane, un dosar cu urmatoarele documente:

 • Cerere-tip de inscriere (se completeaza de candidat la depunerea dosarului);
 • Copii de pe actele de studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta sau diploma de inginer. Pentru cei care au absolvit facultatea in sistemul “Bologna” este necesata si diploma de master in profilul postului (inclusiv diplome/adeverinte de doctor, doctorand, master, masterand) certificate de consilierul juridic in cazul salariatilor angajati ai RATEN ICN Pitesti;

Candidatii care nu sunt angajatii RATEN ICN vor prezenta copii legalizate;

 • Curriculum Vitae Europass;
 • Lista lucrarilor de cercetare coordonate in ultimi 5 ani si a lucrarilor publicate1 in ultimii 6 ani de activitate stiintifica insotita de o copie a acestora;
 • Fisa de autoevaluare (Anexa 1 si Anexa 2 – elemente de documentare a punctajului pentru autoevaluare) si formular tip – Anexa 3;
 • Adeverinta de vechime pentru salariatii RATEN ICN, respectiv copie legalizata de pe carnetul de munca si adeverinta de vechime pentru candidatii care nu sunt salariatii RATEN ICN;
 • Cerere de aprobare a reducerii conditiilor de vechime necesara parciparii la concurs (Daca este cazul). Reducerea conditiilor de vechime se va face conform art. 16 alin. (3) lit. f din Legea 319/2003;
 • Declaratia de asumare a raspunderii;
 • Copie act de identitate.

1Vor fi prezentate in rezumat daca lucrarile complete sunt mai mari de 8 pagini.

Cerinte pentru inscrierea la concurs si conditiile minime de acordare a gradului profesional – conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare:

Funcţia/gradul

Condiţii de înscriere

Condiţii minime de acordare a gradului profesional

Mod de evaluare

Cercetător Stiinţific gradul III

(CS III)

Ø Sa aiba functia de Cercetator stiintific;

Ø Sa aiba o vechime in activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitate de cel putin 6 ani, si in ultimii cinci ani de activitate sa fi coordonat cel putin cinci lucrari de cercetare;

Ø Pentru candidatii care provin din afara cercetarii stiintifice este necesara o vechime de 10 ani in profilul postului.

Ø Pentru candidatii care detin titlul de doctor se acorda o reducere a stagiului de 2 ani.

să obţină cel puţin media 8 si nici o nota sub 7;

 

Media aritmetică a probelor de concurs

Inginer de Dezvoltare Tehnologică gradul III

(IDT III)

Ø Sa aiba functia de Inginer de dezvoltare tehnologica;

Ø Sa aiba o vechime in activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitate de cel putin 6 ani, si in ultimii cinci ani de activitate sa fi coordonat cel putin cinci proiecte;

Ø Pentru candidatii care provin din afara cercetarii stiintifice este necesara o vechime de 10 ani in profilul postului.

Ø Pentru candidatii care detin titlul de doctor se acorda o reducere a stagiului de 2 ani.

să obţină cel puţin media 8 si nici o nota sub 7;

Media aritmetică a probelor de concurs

Metodologia de organizare este elaborată în baza prevederilor Legii nr. 319/08.06.2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Ordonantei Guvernului nr. 57/16.08.2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, Contractului Colectiv de Muncă RATEN 2019-2021 şi Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Ştiinţific al RATEN ICN Piteşti.

Concursul va consta in verificarea indeplinirii conditiilor necesare prin analiza dosarului de inscriere si o proba orala (Interviu).

 1. Analiza  dosarului de inscriere la concurs si examinarea fisei de evaluare a candidatului.
 2. Proba orala (Interviu):

– prezentarea activităţii şi a unei lucrări ştiinţifice, la care este autor sau coautor, considerată   semnificativă pentru activitatea sa;

– prezentarea unei teme de cercetare pentru viitor;

– întrebări ale comisiei privind activitatea de cercetare şi de dezvoltare tehnologică a candidatului din tematica afisata;

        La concursul pentru CSIII/IDTIII, se pot inscrie salariatii care detin gradul profesional de CS/IDT.

Nota:

 • Concursul se va desfasura respectand masurile de prevenire si combatere a efectelor COVID-19;
 • Toti candidatii se vor prezenta la sediul Institutului in data de 16.08.2021 ora 800, pentru formalitati de acces: completare formular acces, masurarea temperaturii corpului, etc.
 • Purtarea mastii de protectie este obligatorie.
 • In ziua desfasurarii concursului, toti candidatii inscrisi vor completa ’’CHESTIONARUL pentru evaluarea riscului de imbolnavire cu COVID-19, privind accesul persoanelor in Susursala RATEN ICN Pitesti .’’

 

Tematica si Bibliografia sunt afisate la sediul Institutului si pe pagina de web: www.nuclear.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0248/213400 interior 115.