Skip to content Skip to footer

Stația de tratare a deșeurilor radioactive (STDR)

Statia de Tratare a Deseurilor Radioactive asigura colectarea, transferul, tratarea si conditionarea deseurilor radioactive generate la reactoarele TRIGA, Fabrica de Combustibil Nuclear Pitesti (FCN), Laboratorul de Examinare Post Iradiere (LEPI) si in alte instalatii nucleare din ICN si din tara, precum si dezvoltarea si implementarea de noi echipamente si tehnologii.

Instalatii radiologice autorizate CNCAN pentru tratarea si conditionarea deseurilor radioactive

 • Instalatie de tratare prin precipitare a deseurilor radioactive lichide contaminate cu uraniu natural provenite de la FCN;
 • Instalatie de incinerare a deseurilor solide contaminate cu uraniu natural;
 • Instalatia de tratare prin evaporare a deseurilor lichide beta-gama de joasa activitate;
 • Instalatia de conditionare prin cimentare a deseurilor radioactive solide si a concentratului radioactiv rezultat din evaporare;
 • Instalatia de tratare conditionare a deseurilor lichide organice cu continut de tritiu;
 • Instalatia de conditionare prin bituminare a schimbatorilor de ioni de la reactorul TRIGA si de la alte instalatii nucleare;
 • Instalatie mobila de dimensiuni reduse pentru decontaminare cantitati mici de deseuri lichide apoase.

Instalatii pilot

 • Instalatie pilot de tratare prin osmoza inversa a deseurilor radioactive lichide apoase;
 • Instalatie de topire prin inductie de inalta frecventa pentru testarea inglobarii in sticla a diferitelor tipuri de deseuri radioactive;
 • Unitate de filtrare cu elemente membranare, tip Sepa CF, pentru purificare deseuri lichide apoase.

Echipamente de laborator

 • Sistem pentru combustia totala a probelor de deseuri radioactive contaminate cu 14C si 3H, Model 307 PERKINELMER
 • Sistem de digestie in camp de microunde, SpeedWave4
 • Lant spectrometric gama multicanal cu detector de Ge hiperpur si sistem AntiCompton
 • Analizor cu scintilatori lichizi, TriCarb 3110 TR
 • Spectrometru de emisie cu plasma cuplata inductiv (ICP-OES), iCAP 6500
 • Spectrometru cu fluorescenta de raze X (EDXRF), ARL QuantX
 • Fluorimetru pentru determinarea continutului de uraniu, Fluorat – 02 – 2M
 • Spectrofotometru UV-VIS;
 • Instalatie pentru determinarea continutului total de carbon organic, StarTOC
 • Analizor termo-gravimetric, DTG-60/60H
 • Sistem pentru determinarea azotului total prin metoda Kjeldahl
 • Prelevator fractional de probe si coloane experimentale pentru studiu transportului contaminantilor prin diferite medii geologice
 • Instalatie pentru determinarea continutului de C-14 anorganic si organic din diferite matrici de deseu radioactiv