Skip to content Skip to footer

SECURITATE NUCLEARĂ

Obiectiv

 Analize de securitate pentru instalații nucleare în operare

Direcții și planificare strategică 2021-2025:

 1. Analize probabiliste de securitate și managementul riscului
 • Asigurarea suportului științific și metodologic pentru analizele probabiliste de securitate nucleară (PSA) pentru CNE, reactoare de cercetare și modulare (SMR) prin:
  • Asimilarea/dezvoltarea de coduri de calcul și de metode de analiză a riscului;
  • Colectarea și prelucrarea datelor de defectare de uz PSA și a datelor de fiabilitate umană;
  • Încorporarea factorului uman și organizational în studiile de risc;
  • Analiza aspectelor de cultură de securitate în RATEN ICN Piteşti
 • Efectuarea de studii PSA/aplicații PSA pentru operarea în condiţii de siguranţă a CNE Cernavodă şi a Reactorului TRIGA operat de RATEN ICN Piteşti.
 • Analiza sistemelor SMR și aplicarea metodelor PSA la reactori inovativi.

2. Metode deterministe de evaluare a securităţii instalaţiilor nucleare

 • Asimilarea/adaptarea/dezvoltarea de coduri de calcul și metode de analiză neutronică și termohidraulică pentru reactoare de putere, de cercetare și modulare (SMR);
 • Efectuarea de analize de securitate pentru secvențe de accident postulate la CNE, reactoare de cercetare și modulare (SMR);
 • Analiza prin calcul a compoziției izotopice a combustibilului ars și a efectelor de reactivitate asociate cu arderea;
 • Studiul/dezvoltarea de modele fizice și de coduri de calcul care descriu comportarea la accident sever a reactoarelor tip CANDU;
 •  Simularea unor instalații experimentale care descriu fenomene relevante de fizica reactoarelor, de termohidraulică și de accident sever, și compararea datelor calculate cu date experimentale;
 • Verificarea și validarea unor instrumente de calcul în vederea aplicării la reactorul TRIGA operat de RATEN ICN Pitești și la dispozitivele experimentale asociate.

3. Metodologii şi proceduri de evaluare a securităţii instalaţiilor nucleare în regimuri de exploatare şi condiţii de accident postulat

 • Asimilarea metodologiilor existente şi/sau adecvate;
 • Îmbunătăţirea metodologiilor şi algoritmilor deja existenţi;
 • Dezvoltarea de noi metodologii şi algoritmi specifici de evaluare a securităţii nucleare/radiologice aplicabili atât centralelor nuclearoelectrice cât şi altor instalaţii nucleare/radiologice, începând de la fazele de concepţie, proiectare, continuând cu construcţia şi exploatarea, până la fazele de extindere a duratei de viaţă (LTO) şi dezafectare, în scopul realizării evaluărilor şi a expertizelor independente necesare, precum şi de furnizare de soluţii specifice de reducerea a riscului seismic sau non-seismic,  ţinând cont de noile cerinţe şi de evoluţia domeniului în urma testelor şi evaluărilor realizate post-Fukushima.

4. Suport pentru implementarea strategiei naţionale de securitate nucleară

 • Contribuţii la implementarea strategiei naţionale de securitate şi siguranţă nucleară;
 • Conjugarea eforturilor instituţiilor cu atribuţii şi responsabilităţi relevante în direcţiile de acţiune din strategie coordonate de către RATEN.

5. Elaborarea, implementarea, monitorizarea şi diseminarea activităților programului de C-D nr. 1

 • Urmărirea îndeplinirii obiectivelor strategice multi-anuale;
 • Promovarea experienţei pozitive şi diseminarea rezultatelor cercetării.

Contact person CS III Mirea MLADIN; e-mail: mirea.mladin@nuclear.ro