Skip to content Skip to footer

REACTOR TRIGA SI LABORATOR DE EXAMINARE POST IRADIERE (LEPI)

REACTOR TRIGA SSR SI ACPR

Secția Reactor dispune de facilitați unice la nivel național, care permit testarea la iradiere a combustibilului nuclear si a materialelor de structură pentru centralele nuclearo-electrice.

 • Reactor TRIGA SSR – 14 MW– reactor de cercetare staționar de tip LWR, putere maxima 14MW, flux neutronic termic max 2.6 x1014n/cm2s, canale de iradiere rectangulare de max 500 x 85 x 85 mm, canale periferice Ø 32 mm si flux neutronic termic max 8 x 1013 n/cm2 Utilizat în principal pentru iradieri de medie și lungă durată combustibil nuclear și materiale structurale, producție de radioizotopi, etc.
 • Reactor TRIGA ACPR – Reactor cu zona pulsată inelară. Puls maxim 20000 MW, lărgime la semiînălțime cca 4 ms, canal central uscat Ø 228 x 381 mm. Utilizat pentru obținerea datelor experimentale despre mecanismele și pragul de defectare teacă în condiții de puls, pentru determinarea limitelor de securitate, pentru investigarea comportarea termo-mecanică a combustibilului nuclear în condiții de tranziență rapidă.

Cele două reactoare sunt localizate într-o piscină comună, cu legătură directă printr-un canal de transfer cu celulele fierbinți ale LEPI (Laborator de Examinare Post-Iradiere).

În această instalație nucleară există de asemeni:

 • Dispozitive tip “Poștă pneumatică” pentru analize prin activare cu neutroni la fiecare din cei doi reactori și în coloana termică;
 • Facilitați de tip “beam tubes” pentru fiecare din cei doi reactori.

În urma procesului amplu de modernizare finalizat în anul 2011, timpul de viată al instalației nucleare TRIGA ICN a fost prelungit până în anul 2030.

 • Coloana termică– Sistem spectru standard de neutroni în domeniul intermediar de energii Sigma-Sigma cu cavitate pentru iradieri, plasat în piscina adiacent reactorului TRIGA SSR. Densitatea fluxului de neutroni termici este cuprinsă între 2×106 – 5×1010n/cm2s-1
 • Dispozitive de iradiere simulând condiții CANDU(300oC, 12 MPa)
 • Bucla A – 100 kW, cu circulație forțată, pentru iradieri de tip “rampă de putere”
 • Capsula C2, convecție naturală, pentru teste de iradiere instrumentate
 • Capsula C9, pentru iradieri în regim (accelerat) de urmărire de sarcină
 • Alte dispozitive de iradiere
  • Capsula C5, pentru iradiere de materiale structurale în Heliu, (290oC, 0.6 MPa)
  • Capsula C6, pentru iradiere în regim tranzitoriu, Presiune maximă de proiect: 10 MPa
  • Capsula C11, pentru iradiere materiale structurale avansate în gaz la temperatură înaltă (600oC)
  • Capsula LBE, pentru testarea / calificarea combustibililor avansați pentru reactorii GIV în reactorul ACPR, în condiții de tranziență rapidă în mediu de eutectic plumb – bismut.
 • Laborator suport pentru asamblare/instrumentare nucleară dispozitive de iradiere și elemente combustible experimentale, cu dotări precum:
  • Instalație de sudură computerizată TIG și microplasmă;
  • Instalație de brazare inductivă în vid
 • Sistem complex de achiziție și prelucrare a datelor
 • Laborator de chimia apei;
 • Laborator de spectrometrie gamma de înaltă rezoluție;
 • Instalație de spectrometrie gama prompta (PGA)
 • Difractometru de neutroni cu cristal curbat; Difractometru SANS;
 • Instalație de neutronografie uscată, Instalație de neutronografie subacvatică
 • Echipamente subacvatice pentru inspecție vizuală și ultrasonică

LABORATORUL DE EXAMINARE POST – IRADIERE (LEPI)

Laboratorul dispune de facilități unice la nivel național, care permit testarea, manipularea și examinarea combustibilului nuclear și a materialelor de structură din centralele nuclearo-electrice.

Infrastructura laboratorului este constituită din:

 • Două celule fierbinţi alfa-gama cu pereţi din beton greu (celula de examen şi celula de transfer).

Celula de transfer este dotată cu următoarele echipamente:

 • Dispozitive şi scule pentru dezasamblarea port-eşantioanelor şi recuperarea elementelor combustibile experimentale şi probelor de materiale structurale testate la iradiere în reactorul TRIGA;
 • Două maşini de sudat TIG pentru producerea surselor închise de radiaţii nucleare;
 • Aparat pentru măsurarea activităţii gamma a surselor închise de radiaţii nucleare;
 • Maşină de frezat cu comandă numerică pentru prepararea probelor radioactive destinate încercărilor mecanice.

Celula de examen este dotată cu următoarele echipamente:

 • Periscop cu vizare axială care măreşte de până la 12 ori;
 • Trei maşini de examinare post-iradiere nedistructivă: maşina pentru inspecţie vizuală prin periscop, maşina pentru măsurători dimensionale şi defectoscopie cu curenţi turbionari, maşina pentru spectrometrie şi tomografie gama.
 • Echipament pentru măsurarea grosimi stratului de oxid prin metoda curenților turbionari;
 • Instalaţie pentru prelevarea şi analiza gazelor de fisiune.
 • Două celule fierbinţi alfa-gama cu pereţi din oţel:
  • celula de metalografie dotată cu echipamente pentru prepararea metalografică a probelor iradiate în vederea examinarii prin microscopie optică și microscopie electronică de baleiaj;
  • celula de radiochimie prevazută cu echipamente pentru obținerea Mo-99.
 • O celulă fierbinte beta-gama cu pereţi din oţel (celula microscopului metalografic);
 • O celulă fierbinte beta-gama cu pereţi din plumb (celula pentru încercări mecanice) dotată cu o maşină de tracţiune INSTRON 5569 50 kN dotată cu cuptor pentru teste până la 1000o
 • Laborator de radiochimie dotat cu echipamente de analiză performante cum sunt :
  • Spectrometru de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) prevăzut cu celulă de reacţie ELAN- DRC pentru analize chimice şi izotopice;
  • Lanţ spectrometric gamma de înaltă rezoluţie cu domeniu extins la energii joase (până la 5 keV);
  • Sistem spectrometric alfa dual de tip ORTEC 576A;
  • Sistem pentru cromatografie de lichide de înaltă performanţă (HPLC);
  • Digestor cu microunde.
 • Sistem de transport combustibil nuclear uzat utilizand un container de transport tip B(U).
 • Echipamente pentru producerea surselor inchise de radiatii nucleare instalate in celulele fierbinti.
 • Lant spectrometric gama portabil pentru caracterizarea deseurilor radioactive.
 • Microscop metalografic LEICA TELATOM 4 ecranat pentru analiza de materiale radioactive.
 • Microscop electronic de baleiaj cu emisie in camp tip TESCAN MIRA II LMU CS Schottky Field Emission.
 • Calorimetru diferential cu celula detasabila (DSC – Differential Scanning Calorimeter) model TA Instruments Q2000 utilizat pentru determinarea continutului de hidrogen din aliaje de zirconiu iradiate (tub de presiune, teaca de element combustibil).

Laboratorul de Examinare Post-Iradiere face parte din Reţeaua de laboratoare HOTLAB.