Skip to content Skip to footer

PROTECȚIA MEDIULUI

Direcţii de cercetare:

 • Evaluarea impactului activităţilor nucleare şi convenţionale asupra mediului, a personalului expus profesional şi a populaţiei
  • Evaluarea impactului activităților nucleare de pe platforma  ICN / FCN asupra mediului înconjurător și populației
  • Stabilirea unei metodologii pentru managementul activităților de monitorizare a expunerii interne a lucrătorilor expuși profesional  la radiații ionizante, din ICN.
  • Studierea posibilității de aplicare a unor metode de epurare pentru reducerea conținutului de azot și fosfor în apele uzate specifice activităților desfășurate pe platforma ICN-FCN
  •  Elaborarea studiilor și documentațiilor necesare pentru prelungirea valabilității autorizației de mediu a ICN Pitești
  • Dezvoltarea de mijloace pentru optimizarea programelor de control al efluenților gazoși
  • Elaborarea programului de management al deșeurilor clasice pentru amplasamentul ICN
  • Evaluarea sistemului de management al laboratorului de încercări și fiabilitate prin prisma modificărilor aduse de noile standarde ISO 9001:2015, respectiv SR EN ISO 17025:2018 în vederea creșterii și îmbunătățirii performanțelor de testare.
 • Dezvoltarea de metode de măsurare a radiaţiilor cu aplicaţii în radioprotecţie
  • Caracterizarea câmpurilor de neutroni în vecinatatea reactorului CANDU
  • Pregătirea procedurilor tehnice şi a instrucţiunilor de lucru necesare pentru aplicarea metodelor de analiză bazate pe utilizarea colectorilor pasivi de tritiu
  • Elaborarea unei metodologii pentru monitorizarea încorporării de materiale radioactive, prin contorizare de corp uman, aplicabile în situații de urgență
  • Stabilirea parametrilor de funcționare pentru dispozitivul de colectare a umidității atmosferice, evaluarea performanțelor metodei și definirea conținutului procedurii de lucru
  • Stabilirea parametrilor optimi pentru metodele de analiză utilizate pentru determinarea conţinutului de C-14 în probe de mediu
  • Realizarea de teste experimentale pentru stabilirea și optimizarea procedurii de analiză aplicabile la determinarea conţinutului de uraniu natural în probe de aerosoli
  • Dezvoltarea procedurilor pentru prepararea termică și conservarea probelor biologice, utilizabile în dozimetria internă.
  • Selectarea, descrierea şi testarea metodelor aplicabile pentru determinarea conţinutului de tritiu din coletele cu deşeuri solide, bazate pe caracterizarea gazului de acoperire.
 • Dezvoltarea bazei ştiinţifice, metodologice şi practice pentru intervenţia în caz de accident nuclear
  • Elaborarea și/sau actualizarea procedurilor de răspuns și a protocoalelor de colaborare aplicabile în caz de accident nuclear sau urgență radiologică
  • Creşterea eficienţei activităţilor de gestionare şi prevenire a situaţiilor de urgenţă
  • Dezvoltarea unei proceduri pentru colectarea probelor de aerosoli, în situații de urgență nucleară, folosind pompa de aspirație de debit mare din dotarea LRPMPC.
 • Dezvoltarea de metode, tehnici şi tehnologii pentru asigurarea radioprotecţiei şi protecţiei mediului la dezafectarea instalaţiilor nucleare
  • Actualizarea metodelor şi informaţiilor referitoare la caracterizarea radiologică a spaţiilor tehnologice din clădirea reactorului TRIGA ICN.
  • Actualizarea şi eficientizarea metodelor de colectare şi caracterizare a deşeurilor radioactive secundare produse în perioada de operare şi dezafectare a reactorului TRIGA ICN.
 • Dezvoltarea și implementarea de mijloace de informare și educare a publicului în scopul cunoașterii și acceptării de către acesta a riscurilor și beneficiilor asociate activităților din domeniul energeticii nucleare
  • Crearea unei infrastructuri pentru informarea publicului cu privire la activitățile din domeniul energeticii nucleare, a beneficiilor și a modalităților de gestionare a riscurilor asociate cu acestea
  • Dezvoltarea cadrului de colaborare cu instituțiile academice din România în scopul formării specialiștilor în domeniul Radioprotecției și Protecției Mediului.
 • Dezvoltarea unui sistem de pregătire și certificare a personalului în domeniul securității radiologice
  • Îmbunătățirea sistemului actual  de pregătire și certificare în domeniul protecției radiologice a personalului expus profesional prin implementarea unui sistem de e-learning bazat pe resursele de comunicare intranet din ICN.

Contact person Cristian DULAMA, e-mail: cristian.dulama@nuclear.ro