Skip to content Skip to footer

LABORATORUL DE RADIOCHIMIE ŞI RADIOMETRIE A DEŞEURILOR RADIOACTIVE – LRRDR

LRRDR realizează lucrari de cercetare şi servicii către FCN Piteşti, CNE Cernavodă şi către diverşi agenţi economici, având colective de specialişti care abordeayă problematica gestionării deşeurilor radioactive, a combustibilului nuclear uzat şi a surselor radioactive închise uzate în vederea tratării, condiţionării şi depozitării finale.

Laboratorul de Radiochimie şi Radiometrie a Deşeurilor Radioactive, ca structură organizatorică aparţine de Secţia de Tratare a Deşeurilor Radioactive.

CERTIFICATIONS

 • Laborator este desemnat de către CNCAN ca laborator notificat pentru incercari, prin Certificatul de Desemnare nr. LI 08_LRRDR/2020

Aparatură utilizată

 • Analizor spectrometric gamma multicanal, model ORTEC DIGI;
 • Spectrometru secvenţial cu fluorescenţă de raze X, tip ARL;
 • Instalaţie de combustie Sample Oxidiyer Perkin Elmer, model 307 A;
 • Radiometru portabil FH40GL10;
 • Spectrometru de emisie ICP, iCAP 6500;
 • Analizor cu lichide de scintilaţie TriCarb 3110 TR;
 • Sistem de digestie în câmp de microunde;
 • Radiometru univesal UMO LB 123;
 • Multiparametru SevenGo Duo proTM;
 • Multiparametru SevenMultiTM ;
 • Aparat Vicat;
 • Monitor tritiu, model T73 DSI;
 • Maşini pentru determinarea rezistenţei la încovoiere şi compresiune.