Skip to content Skip to footer

Instalaţii experimentale

Laboratorul de Încercări şi Fiabilitate are în dotare aparatură şi echipamente pentru încercarea şi testarea echipamentelor destinate obiectivelor nucleare care constă în:

  • Lanţ de spectrometrie gamma pentru teste de identificare a radionuclizilor şi evaluarea contaminării radioactive
  • Camere climatice pentru teste climatice şi de îmbătrânire a echipamentelor şi componentelor
  • Instalaţie de încercări la ceaţă salină pentru verificarea rezistenţei la coroziune a diferitelor componente din echipamente şi instalaţii
  • Stand de Încercări Ambalaje (Containere) de tip A, B şi C pentru transportul materialelor radioactive.

CERTIFICATIONS

  • Laborator notificat de incercari de către CNCAN prin NOTIFICARE LI 01_LIF/2018