Skip to content Skip to footer

INSTRUMENTAȚIE ȘI CONTROL

Obiectiv:

 • Programul își propune rezolvarea unor probleme de actualitate în domeniu pentru CNE tip CANDU, generația IV de reactoare, în special în ceea ce privește:
  • integrarea sistemelor / echipamentelor digitale de măsură, achiziție și control;
  • utilizarea tehnicilor avansate de monitorizare, diagnoză și prognoză, a noilor tehnologii privind prelucrarea inteligentă și transferul informației;
  • îmbunătățirea parametrilor de exploatare și a interfeței om-mașină HMIs (Human -Machine Interfaces) pentru operare sigură și facilă;
  • modernizarea sistemelor de măsură și control cu dispozitive tip PLCs (Programmable Logic Controllers), având în vedere îmbunătățirea performanțelor și creșterea fiabilității;
  • sisteme inteligente de măsură și control utilizate în conducerea proceselor;
  • sisteme Suport Operator (SO) implementate în camera de comandă a reactorului nuclear;
  • creșterea complexității I&C și a volumului de informații prezentate operatorului.

Direcții de cercetare:

 • Sisteme avansate de instrumentație, prelucrare inteligentă a informației; soluții de integrare a sistemelor digitale în procese nucleare/industriale
  • Identificarea parametrilor/funcțiilor, cerințelor de calitate, fiabilitate și siguranță în funcționare specifice reactorilor CANDU și a reactorilor de generație IV;
  • Creșterea gradului de integrare, a complexității sistemelor/echipamentelor avansate de Instrumentație de măsură și Control și a volumului de informații prezentate operatorului;
  • Digitalizarea panourilor de comandă, metode de prelucrare inteligentă a informației de proces care să prevină supraîncărcarea operatorilor cu un flux ridicat de semnale, alarme sau atenționări.
 • Îmbunătățirea parametrilor pentru exploatarea în siguranță, modernizarea sistemelor/proceselor; extinderea duratei de viată la centralele nucleare
  • Tendințe de modernizare a Instrumentației de măsură și Control, care să prevină fenomenul de îmbătrânire fizică (degradare) și/sau îmbătrânire “morală” (învechire);
  • Evaluarea, modernizarea Instrumentației de măsură și Control specifică sistemelor/proceselor nucleare; managementul siguranței în exploatare și prelungirea duratei de viață.
 • Tehnici avansate de monitorizare, diagnoză și prognoză cu aplicabilitate la sisteme / procese din CNE
  • Dezvoltarea de tehnici avansate de monitorizare, diagnoză și prognoză cu privire la procese nucleare, sisteme și componente CNE, cu aplicabilitate la reactorii de tip CANDU și la generația IV de reactoare;
  • Strategia pro activă de monitorizare a obiectivelor nucleare, și exploatare în siguranță, respectiv a instrumentației reactorilor nucleari având în vedere îmbunătățirea activităților de mentenanță; calificarea noilor tipuri de materiale pentru generațiile următoare de reactoare.
 • Sisteme suport, rețele și medii de transmisie, protocoale și tehnici de prelucrare date; îmbunătățire interfețe om-mașină
  • Creșterea gradului de sistematizare și prelucrare a informației de proces, având în vedere contribuția la monitorizarea on-line;
  • Optimizarea procesului de achiziție și control, implementarea de sisteme suport operator; dezvoltarea de interfețe HMIS (Human -Machine Interfaces) “prietenoase”pentru operare sigură și facilă, având în vedere integrarea într-o rețea locală.
 • Sisteme / aplicații de măsură și control cu performanțe și fiabilitate ridicată destinate CNE tip CANDU
  • Asimilarea componentelor/modulelor hardware/software de ultimă generație (programabile și/sau cu funcții de autotestare) pentru sisteme/aplicații de măsură și control;
  • Retehnologizarea/modernizarea sistemelor de măsură și control utilizând tehnici/concepte avansate, dispozitive tip PLCs (Programmable Logic Controllers), având în vedere îmbunătățirea performanțelor și creșterea fiabilității.
 • Elaborarea, implementarea, monitorizarea si diseminarea Pogramului de C-D nr.10
  • Evaluarea activității de cercetare dezvoltare, elaborarea programului preliminar în domeniul “Instrumentație și Control”;
  • Diseminarea rezultatelor cercetării în reviste de specialitate, conferințe naționale și internaționale; promovarea noilor concepte de instrumentație și a noilor generații de reactoare.

Contact person Ion PIRVU; e-mail: ion.pirvu@nuclear.ro