Skip to content Skip to footer

COMBUSTIBILI NUCLEARI

Obiectiv

Asigurarea suportului ştiinţific şi tehnic pentru evaluarea performanţelor combustibilului nuclear de tip CANDU

Directii de cercetare

1. Evaluarea proiectului de fascicul combustibil nuclear

 • Monitorizarea, menținerea și îmbunătățirea performanţelor combustibilului nuclear în timpul funcţionării;
 • Comportarea elementului combustibil în condiţii sigure de funcţionare a reactorului CANDU.

2. Examinarea post-iradiere a elementelor combustibile experimentale şi a fasciculului combustibil

 • Examinarea vizuală a combustibilului iradiat în condiţii normale de funcţionare;
 • Examinare post-iradiere nedistructivă şi distructivă a combustibilului defect;
 • Dezvoltarea unei baze de date PIE destinată combustibilului iradiat.

3. Perfecţionarea şi validarea sistemului de coduri de calcul pentru analiza performanţelor combustibilului nuclear

 • Dezvoltarea şi validarea codurilor de analiză a comportării combustibilului nuclear în condiţii normale de funcţionare  și în condiţii postulate de accident;
 • Imbunătăţirea tehnologiei de fabricaţie a combustibilului de tip CANDU;
 • Realizarea de teste tehnologice în vederea fabricaţiei de combustibili avansaţi;
 • Teste în afara reactorului, pe tuburi de zircaloy-4 în vederea determinării comportării la ciclaj mecanic (tuburi normale, hidrurate sau oxidate) şi respectiv a comportării în condiţii de accident postulat (tip LOCA).

4. Analize de fizica reactorilor pentru combustibili inovativi/avansați în reactori de tip CANDU

 • Dezvoltarea și evaluarea unor noi tipuri de combustibili în vederea creşterii gradului de ardere la descărcare, minimizării cantităţii de deşeuri radioactive şi optimizării resurselor;
 • Studii/analize/strategii privind utilizarea de noi tipuri de fascicule combustibile care să permită creşterea limitelor de operare în reactorii de la Cernavodă;
 • Analize neutronice și de protecție biologică pentru combustibili inovativi/avansați iradiați în reactori de tip CANDU;
 • Dezvoltarea de programe de calcul pentru analiza comparativă a comportării combustibililor standard şi inovativi/avansaţi în reactorii de tip CANDU.

Contact person Dragos IONESCU; e-mail: dragos.ionescu@nuclear.ro