ICN - Pitesti
SECURITATE NUCLEARA

Directii de cercetare:

 • Evaluari probabiliste de securitate (PSA de nivel 1, 2 si 3, monitorizarea riscului)
  • Asimilarea, dezvoltarea, evaluarea performantelor si documentarea programelor si metodologiilor de lucru utilizate in analizele probabiliste de securitate;
  • Aplicatii PSA in proiectarea, operarea si managementul instalatiilor nucleare;
  • Includerea evenimentelor externe si a consecintelor imbatranirii componentelor in analizele PSA pentru instalatiile nucleare aflate in exploatare;
  • Studiul instalatiilor nucleare cu ajutorul analizoarelor si simulatoarelor de proces;
  • Analiza fiabilitatii factorului uman si a interactiunii om – masina - organizatie pentru instalatiile nucleare aflate in exploatare, pentru situatii de operare normala si de accident / incident;
  • Analize de accident sever folosind metodologii probabiliste.
 • Analize deterministe de securitate pentru instalatiile nucleare aflate in exploatare
  • Asimilarea, dezvoltarea, evaluarea performantelor si documentarea programelor si metodologiilor de lucru utilizate in analizele deterministe de securitate;
  • Analiza scenariilor de accident prevazute in Raportul Final de Securitate al CNE CANDU (fizica reactorilor, termohidraulica), folosind noile instrumente de calcul si metodologii asimilate;
  • Analize de securitate pentru alte instalatii nucleare (reactori de cercetare, instalatii de tratare a deseurilor, instalatii aferente transportului de materiale nucleare, depozite etc.), folosind metodologii deterministe;
  • Analize de accident sever folosind metodologii deterministe;
 • Studii-suport privind integritatea structurilor, echipamentelor si componentelor instalatiilor nucleare, inclusiv imbatranirea acestora
  • Experimente de simulare a comportarii unor componente ale instalatiilor in conditii de accident;
  • Studii privind consecintele prelungirii vietii instalatiilor asupra securitatii nucleare;
  • Studii de hazard pentru instalatiile nucleare aflate in exploatare;
 • Valorificarea experientei de operare a instalatiilor nucleare
  • Colectarea informatiilor privind proiectarea, procedurile de operare/exploatare normala a instalatiilor de interes si cele de urgenta/accidentale, precum si a informatiilor privind interactiunea om – masina – organizatie;
  • Estimarea pe baza experientei internationale de operare si dezafectare a instalatiilor similare, a problemelor ridicate de dezafectarea instalatiilor de interes din Romania.
 • Educatie si formare in domeniul securitatii nucleare
  • Coordonarea in parteneriat cu institutiile de invatamant superior tehnic, de lucrari de licenta / masterat / doctorat cu tematica in domeniul securitatii nucleare, de stagii de practica in cercetare, antrenarea studentilor in proiecte stiintifice interne sau internationale, in cadrul unor stagii de lucru;
  • Organizarea de vizite tematice, conferinte, mese rotunde pe teme de securitate nucleara, la care sa fie invitati reprezentanti ai ONG-urilor cu profil (anti-)nuclear, pentru promovarea unei atitudini pozitive fata de cultura de securitate;
  • Participarea la proiecte internationale in domenii apropiate securitatii nucleare (consecintele imbatranirii componentelor - APSA).
 • Securitatea instalatiilor nucleare dupa evenimentele de la Fukushima - Daiichi
  • Studiul implicatiilor accidentului de la Fukushima - Daiichi asupra continutului si calitatii analizelor de securitate nucleara.

Principalele rezultate ale cercetarii:

 • realizarea de pachete de programe de calcul si metodologii calificate pentru analizele probabiliste de securitate;
 • efectuarea de analize probabiliste de securitate pentru autorizarea/reautorizarea si imbunatatirea performantelor in exploatare si cresterea securitatii instalatiilor nucleare (modele si studii PSA pentru reactorul TRIGA si alte instalatii nucleare) ;
 • realizarea de pachete de programe de calcul si metodologii calificate pentru analizele deterministe de securitate (dezvoltarea si documentarea programelor de calcul proprii: CP2D, DIREN, LEGENTR; asimilarea programelor de calcul achizitionate la ICN sau furnizate de partenerii externi in cadrul diverselor acorduri / proiecte internationale: ASTEC, CATHARE, CATHENA, DRAGON, MCNP, RELAP, RFSP, SCALE, WIMS);
 • efectuarea de analize deterministe de securitate pentru autorizarea/reautorizarea si imbunatatirea performantelor in exploatare si cresterea securitatii instalatiilor nucleare (cuplarea calculelor neutronice cu cele de termohidraulica; modelarea multicanal a fenomenelor de termohidraulica; modelarea si analiza accidentelor LOCA pentru CNE Cernavoda; analize de criticitate accidentala si protectie biologica pentru transportul si depozitarea intermediara a combustibilului nuclear uzat);
 • obtinerea de rezultate experimentale utile calificarii programelor de calcul si metodologiilor de lucru;
 • analiza interactiunii om – masina - organizatie la exploatarea instalatiilor nucleare in conditii normale si de accident / incident;
 • estimarea resurselor tehnice, materiale si umane necesare dezafectarii instalatiilor nucleare;
 • coordonarea de stagii de practica in cercetare a studentilor din anii terminali, de lucrari de licenta / masterate / doctorate si de proiecte de cercetare comune in parteneriat cu institutiile de invatamant superior tehnic (realizarea de module de curs si laborator privitoare la metode numerice si experimentale in fizica reactorilor; coordonarea de stagii de practica in cercetare si lucrari de licenta, in parteneriat cu Universitatea Politehnica Bucuresti si Universitatea Pitesti);
 • acreditarea ICN pentru activitati de educatie / formare in domeniul securitatii nucleare;
 • analiza testelor de stres efectuate la diferite instalatii nucleare;
 • includerea evenimentelor externe in analizele existente.
Persoana de contact: Mirea MLADIN; e-mail: mirea.mladin@nuclear.ro

Evenimente Stiintifice

Noutati

STIRI

 • Alfred Reactor

Ultima actualizare: 15-12-2015.


Evenimente stiintifice

 • Site optimizat pentru Internet Explorer 7+