ICN - Pitesti
A N U N T


In data de 23.09.2019 ora 800 RATEN ICN Pitesti organizeaza concurs, la sediul Institutului, str. Campului nr. 1, Mioveni, pentru 1 post medic specialist (medicina muncii), pe durata nedeterminata:

Inscrierile la concurs se fac in zilele lucratoare, intre orele 900-1200, pana in data de 19.09.2019 ora 1400, data pana la care cei interesati vor prezenta la Biroul Resurse Umane de la sediul Institutului, un dosar cu urmatoarele documente:

 1. Cerere de inscriere la concurs (se completeaza de candidat la depunerea dosarului);
 2. Declaratie de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru inscriere si participare la concurs (se completeaza de candidat la depunerea dosarului);
 3. Declaratie de compatibilitate pe proprie raspundere (se completeaza de candidat la depunerea dosarului);
 4. Actele de studii in copie si original (diploma de bacalaureat, diploma de licenta);
 5. Curriculum vitae;
 6. Carnetul de munca in copie si original completat cu raport REVISAL de la ultimul loc de munca;
 7. Carte de identitate in copie si original;
 8. Adeverinta de la medicul de familie din care sa rezulte daca este sau nu in evidenta cu boli cronice;
 9. Aviz psihologic pentru postul vizat (eliberat de cabinet psihologic autorizat de Colegiul Psihologilor din Romania);
 10. Cazier judiciar.

Cerinte minime pentru inscrierea la concurs:

 1. Pentru postul de medic specialist candidatii trebuie sa fie absolventi ai facultatii de medicina avand specialitatea medicina muncii;
 2. Stare de sanatate corespunzatoare cerintelor postului;
 3. Cunostinte profesionale conform tematicii anuntate.

Nota minima de la care candidatii se considera reusiti este 7.

Probele de concurs si ponderile notelor in nota finala sunt urmatoarele:

 1. verificarea cunostintelor profesionale de specialitate prin lucrare scrisa
  • 75% din nota finala pentru postul de medic specialist (medicina muncii);
 2. Interviu
  • 25% din nota finala pentru postul de medic specialist (medicina muncii);

Tematica si Bibliografia sunt afisate la sediul Institutului si pe pagina de web: www.nuclear.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0248/213400 interior 115.

Noutati

STIRI

 • Alfred Reactor

Ultima actualizare: 02-09-2019.


Evenimente stiintifice

 • Site optimizat pentru Internet Explorer 7+