ICN - Pitesti
A N U N T


In data de 30.09.2020 ora 900, RATEN ICN Pitesti organizeaza concurs, la sediul Institutului, str. Campului nr. 1, Mioveni, pentru angajare pe urmatoarele posturi, pe durata nedeterminata:

Inscrierile la concurs se fac in zilele lucratoare, intre orele 900-1200, pana in data de 23.09.2020 ora 1200, data pana la care cei interesati vor prezenta la Biroul Resurse Umane de la sediul Institutului, un dosar cu urmatoarele documente:

 1. Cerere de inscriere la concurs (se completeaza de candidat la depunerea dosarului);
 2. Carte de identitate in copie si original;
 3. Declaratie de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru inscriere si participare la concurs (se completeaza de candidat la depunerea dosarului);
 4. Declaratie de compatibilitate, pe proprie raspundere (se completeaza de candidat la depunerea dosarului);
 5. Actele de studii in copie si original;
 6. Curriculum vitae;
 7. Carnetul de munca in copie si original completat cu raport REVISAL de la ultimul loc de munca;
 8. Adeverinta de la medicul de familie din care sa rezulte daca este sau nu in evidenta cu boli cronice;
 9. Aviz psihologic pentru postul vizat (eliberat de cabinet psihologic autorizat de Colegiul Psihologilor din Romania);
 10. Cazier judiciar.

Cerinte minime pentru inscrierea la concurs:

 1. Absolventi de studii superioare de specialitate pentru posturile de economist si studii medii pentru posturile de servant pompier;
 2. Acte de studii compatibile cu posturile scoase la concurs: diploma de licenta, diploma de bacalaureat, certificat de calificare, dupa caz;
 3. Pentru postul de economist, candidatii trebuie sa aiba experienta de minim 2 ani in specialitate (dovedita cu: carnet de munca, revisal sau adeverinta eliberata de angajator);
 4. Concursul se va desfasura respectand masurile de prevenire si combatere a efectelor COVID-19;
 5. In ziua desfasurarii concursului, toti candidatii inscrisi vor completa ’’CHESTIONARUL pentru evaluarea riscului de imbolnavire cu COVID-19, privind accesul persoanelor in Sucursala RATEN ICN Pitesti.’’(Chestionarul este anexat la prezentul Anunt).

Nota minima de la care candidatii se considera reusiti este 7.

Probele de concurs si ponderile notelor in nota finala sunt urmatoarele:

 1. Verificarea cunostintelor profesionale de specialitate prin lucrare scrisa:
  • 75% din nota finala pentru posturile de economist;
  • 60% din nota finala pentru posturile de servant pompier.
 2. Interviu:
  • 25% din nota finala pentru posturile de economist;
  • 40% din nota finala pentru posturile de servant pompier.
  Nota:
 • Toti candidatii se vor prezenta la sediul Institutului in data de 30.09.2020 ora 700, pentru formalitati de acces: completare formular, masurarea temperaturii corpului, etc.
 • Purtarea mastii de protectie este obligatorie.

Tematica si Bibliografia sunt afisate la sediul Institutului si pe pagina de web: www.nuclear.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0248/213400 interior 115.

Ultima actualizare: 28-08-2020.


Evenimente stiintifice

 • Site optimizat pentru Internet Explorer 7+