ICN - Pitesti
A N U N T


In data de 30.01.2020 ora 800, RATEN ICN Pitesti organizeaza concurs, la sediul Institutului, str. Campului nr. 1, Mioveni, pentru angajare pe urmatoarele posturi, pe durata nedeterminata:

Inscrierile la concurs se fac in zilele lucratoare, intre orele 900-1200, pana in data de 28.01.2020 ora 1200, data pana la care cei interesati vor prezenta la Biroul Resurse Umane de la sediul Institutului, un dosar cu urmatoarele documente:

 1. Cerere de inscriere la concurs (se completeaza de candidat la depunerea dosarului);
 2. Carte de identitate in copie si original;
 3. Declaratie de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru inscriere si participare la concurs (se completeaza de candidat la depunerea dosarului);
 4. Declaratie de compatibilitate pe proprie raspundere (se completeaza de candidat la depunerea dosarului);
 5. Actele de studii in copie si original (diploma de licenta);
 6. Curriculum vitae;
 7. Carnetul de munca in copie si original completat cu raport REVISAL de la ultimul loc de munca;
 8. Adeverinta de la medicul de familie din care sa rezulte daca este sau nu in evidenta cu boli cronice;
 9. Aviz psihologic pentru postul vizat (eliberat de cabinet psihologic autorizat de Colegiul Psihologilor din Romania);
 10. Cazier judiciar.

Cerinte minime pentru inscrierea la concurs:

 1. Absolventi de studii superioare de specialitate de lunga durata pentru postul de inginer;
 2. Acte de studii compatibile cu postul de inginer scos la concurs: diploma de licenta;
 3. Stare de sanatate corespunzatoare cerintelor postului.

Nota minima de la care candidatii se considera reusiti este 7.

Probele de concurs si ponderile notelor in nota finala sunt urmatoarele:

 1. Verificarea cunostintelor profesionale de specialitate prin lucrare scrisa
  • 75% din nota finala pentru postul de inginer;
  • 40% din nota finala pentru postul de muncitor necalificat;
 2. Interviu
  • 25% din nota finala pentru postul de inginer - (abilitati in procesele de reparatii din domeniile: electric electronic, si mecanic);
  • 10% din nota finala pentru posturile de muncitor necalificat;
 3. Lucrare practica
  • 50% din nota finala pentru postul de muncitor necalificat;

Tematica si Bibliografia sunt afisate la sediul Institutului si pe pagina de web: www.nuclear.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0248/213400 interior 115.

Evenimente Stiintifice

Noutati

STIRI

 • Alfred Reactor

Ultima actualizare: 14-01-2020.


Evenimente stiintifice

 • Site optimizat pentru Internet Explorer 7+