ICN - Pitesti

A N U N Ţ

 

In data de 12.05.2021, ora 900, RATEN ICN Pitesti cu sediul in Mioveni str. Campului nr. 1,  organizeaza concurs pentru obtinerea gradului profesional de Asistent de Cercetare Stiintifica (ACS), in urmatoarele domenii de specialitate:

 

Nr.

Crt.

Domeniile de specialitate

Numar de posturi ACS

1.

Fizica reactorilor si securitate nucleara.

3

2.

Reactori nucleari, tehnici de iradiere şi examinare post-iradiere, testari si calificari in domeniul nuclear.

8

3.

Combustibili nucleari, materiale nucleare.

10

4.

Gestionarea combustibilului ars si a deşeurilor radioactive.

3

5.

Electronică nucleară şi detectori de radiaţii. Inginerie tehnologică şi echipamente nucleare.

8

6.

Radioprotecţie şi protecţia mediului.

1

 

Total

33

 

Inscrierile la concurs se fac in zilele lucratoare intre orele 900 - 1200, pana in data de 07.05.2021, data pana la care cei interesati vor depune la Biroul resurse umane, un dosar cu urmatoarele documente:

 • Cerere de inscriere la concurs (se completeaza de candidat la depunerea dosarului);
 • Actele de studii in copie si original;
 • Curriculum Vitae Europass;
 • Declaratie de compatibilitate pe proprie raspundere conform Contractului Colectiv de Munca pentru salariatii RATEN ICN (formular tip se completeaza de candidat la depunerea dosarului).
 • Candidatii externi trebuie sa prezinte un document care sa certifice ca in ultimii doi ani     (2019 si 2020) au fost responsabili la cel putin o lucrare de cercetare;
 • CI (copie si original).

 

Cerinte pentru inscrierea la concurs:

 1. Studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta;
 2. Pentru cei care au absolvit facultatea dupa sistemul “Bologna” este necesara si diploma de master;
 3. Sa fie responsabil a cel putin o lucrare de cercetare in ultimii doi ani (2019 si 2020);
 4. Cunostinte profesionale conform tematicii anuntate.

 

Nota minima de la care candidatii se considera reusiti  este 7.

Concursul va consta in verificarea cunostintelor profesionale de specialitate prin lucrare scrisa.

Nota:

 • Concursul se va desfasura respectand masurile de prevenire si combatere a efectelor COVID-19;
 • Toti candidatii se vor prezenta la sediul Institutului in data de 12.05.2021 ora 800, pentru formalitati de acces: completare formular acces, masurarea temperaturii corpului, etc.
 • Purtarea mastii de protectie este obligatorie.
 • In ziua desfasurarii concursului, toti candidatii inscrisi vor completa ’’CHESTIONARUL pentru evaluarea riscului de imbolnavire cu COVID-19, privind accesul persoanelor in Susursala RATEN ICN Pitesti .’’

 

Tematica si Bibliografia sunt afisate la sediul Institutului si pe pagina de web: www.nuclear.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0248/213400 interior 115.

 

 

DIRECTOR,

Dr. ing. CONSTANTIN  PAUNOIU

Evenimente Stiintifice

Noutati

STIRI

 • Alfred Reactor

Ultima actualizare: 09-04-2021.


Evenimente stiintifice

 • Site optimizat pentru Internet Explorer 7+