ICN - Pitesti
Vizită la Universitatea Mansoura din Egipt, 16-19 Septembrie 2018În perioada 16-19 septembrie 2018, la invitaţia Universităţii Mansoura din Egipt, s-a desfăşurat vizita delegaţiei RATEN ICN compusă din Dr. Alexandru Toma, Director Ştiinţific şi Dr. Cristina Alice Mărgeanu, coordonator al activităţilor de colaborare cu Universitatea Mansoura din Egipt.

Vizita a avut ca obiectiv principal semnarea Acordului de Colaborare Trilaterală între Universitatea Mansoura (Egipt), Universitatea din Piteşti (România) şi RATEN ICN Piteşti (România). Delegaţii RATEN ICN au fost invitaţi să susţină prezentări plenare în cadrul Primei Conferinţe de Cercetare Post-universitară în Fizică, organizată de departamentul de Fizică al Universităţii Mansoura, în perioada 18-20 septembrie 2018, în cadrul activităţilor desfăşurate împreună cu Universitatea din Piteşti în cadrul programului Erasmus+.

Pe 17 septembrie 2018, oaspeţii români au fost primiţi la Universitatea Mansoura de către Prof. Dr. Mohamed H.M.M Elkenawi, Preşedinte, Prof. Ashraf M. Sewelam, Vice-preşedinte pentru Studii Postuniversitare şi Cercetare, Prof. Dr. Usama El-Ayaan, Prodecan Facultatea de Ştiinţe, şi Prof. Dr. Mohammed Sallah, Director Birou de Relaţii Internaţionale.

Discuţiile premergătoare ceremoniei oficiale de semnare a acordului de colaborare au pus în evidenţă importanţa continuării colaborării între cele două universităţi, colaborare începută în septembrie 2015, şi ridicarea acesteia la un nou nivel prin implicarea specialiştilor şi infrastructurii de CD, educaţie şi pregătire a RATEN ICN. A fost apreciată experienţa îndelungată, competenţa şi profesionalismul specialiştilor RATEN ICN în domeniul nuclear şi s-a subliniat oportunitatea sprijinului acestora pentru educaţia şi pregătirea resurselor umane egiptene (studenţi, absolvenţi, personal didactic, tehnicieni, personal calificat şi public) în domeniul Tehnologii Nucleare şi Radiaţii, pe tematici specifice de interes (Securitate Nucleară, Protecţia împotriva Radiaţiilor, Fizica Reactorului, Caracterizare Materiale Nucleare, Management activităţi ce implică Materiale Radioactive, Management Riscuri Radiologice, precum şi Modelare Sisteme Energetice Nucleare în cadrul Mixului Energetic Naţional) în cadrul Centrului de Cercetări în Energie al Universităţii Mansoura. S-au discutat, de asemenea, aspecte ale colaborării trilaterale ce vizează activităţi comune ştiinţifice şi didatice, precum şi organizarea în comun de manifestări ştiinţifice în domeniu.

Acordul de colaborare trilaterală a fost semnat de către: Prof. Dr. Mohamed H.M.M Elkenawi, Preşedintele Universităţii Mansoura (Egipt), Prof. Dr. Dumitru Chirleşan, Rectorul Universităţii din Piteşti (România) şi Dr. Alexandru Toma, Director Ştiinţific RATEN ICN Piteşti (România). La ceremonie au participat şi coordonatorii acordului de colaborare: Prof. Dr. Mohammed Sallah (Universitatea Mansoura, Egipt), Conf. Dr. Georgeta Chirleşan (Universitatea din Piteşti, România), Dr. Cristina Alice Mărgeanu (RATEN ICN, Piteşti, România).

Pe data de 18 septembrie, delegaţii RATEN ICN au susţinut prezentări plenare în cadrul Primei Conferinţe de Cercetare post-universitară în Fizică a Universităţii Mansoura.

Dr. Alexandru Toma a prezentat infrastructura de CD, educaţie şi pregătire a RATEN ICN. Au fost evidenţiate pe scurt activităţile desfăşurate în institut, programele de CD, departamentele de CD şi cele suport, instalaţiile nucleare, programele de pregătire, precum şi proiectele şi colaborările pe plan naţional şi internaţional în care sunt implicaţi specialiştii RATEN ICN. O atenţie deosebită a fost acordată implicării RATEN ICN în eforturile internaţionale de dezvoltare a proiectului de reactorului european rapid răcit cu plumb, şi nominalizării platformei RATEN ICN drept locaţie de referinţă pentru construirea centralei de demonstraţie ALFRED, piesă de bază a unei viitoare infrastructuri unice de cercetare deschisă participării internaţionale, şi destinată demonstrării viabilităţii economice a tehnologiei LFR pentru centrale nucleare comerciale.

Dr. Cristina Alice Mărgeanu a prezentat rezultate ale aplicării programelor IAEA la analiza sistemelor energetice cu scopul demonstrării competitivităţii economice a energiei nucleare, ca sursă de energie cu emisii reduce de CO2 în mix-ul energetic naţional. Studiile de caz realizate de specialiştii RATEN ICN în cadrul proiectelor de colaborare din programul INPRO al IAEA au urmărit posibilitatea de dezvoltare a capacităţii nucleare şi creşterea contribuţiei la electricitatea produsă în sistemul energetic naţional cu scopul asigurării sustenabilităţii acestuia. Au fost prezentate şi rezultate ale unei analize economice a competitivităţii tehnologiei nucleare (reprezentate de PWR avansat, HWR avansat, şi SMR utilizând tehnologia LFR) comparativ cu surse de energie concurente din sistemul energetic al României, şi anume cu centrale clasice utilizând combustibili fosili (gaze naturale şi cărbune).

Urmează să fie iniţiată corespondenţa specifică pentru trasarea programului de implementare a acordului de colaborare, definirea activităţilor ce vor asigura desfăşurarea în bune condiţii a acestuia, cu termene şi responsabilităţi, şi stabilirea priorităţilor în funcţie de disponibilitatea părţilor implicate.

Noutati

STIRI

  • Alfred Reactor

Ultima actualizare: 27-09-2018.


Evenimente stiintifice

  • Site optimizat pentru Internet Explorer 7+