Skip to content Skip to footer

Laborator de analiza suprafețelor

Activitati

 • Tratarea suprafeței prin oxidare electrolitică în plasmă (Engl. PEO)
 • Analiza suprafeței prin spectroscopie de fotoelectroni cu raze X (Engl. XPS)
 • Caracterizarea rezistenței la coroziune

Certificari

 • Laboratorul este desemnat ca Laborator Notificat de Încercări, conform Notificării LI 1_ESCALAB/2020 emisă de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN).

Realizari importante

 • Metode de obținere de acoperiri ceramice de oxizi metalici micști rezistente la coroziune și uzură pe aliaje de Zr-2,5Nb și Titan în vederea creșterii duratei de viață a acestora, prezentate în ultimii 5 ani, în:
  • 33 de lucrări de cercetare,
  • 17 articole științifice indexate ISI,
  • 6 articole științifice indexate în baze de date internaționale,
  • 7 lucrări științifice prezentate la conferințe (naționale și internaționale).
 • Formarea studenților din anii terminali în domeniul obținerii de acoperiri ceramice prin tehnica oxidării electrolitice în plasmă (PEO) și caracterizării acestora prin tehnica spectroscopiei de electroni cu raze X (XPS) prin susținerea, în ultimii 5 ani, a:
  • 6 lucrări de licență / dizertație.

Persoana de contact: Dr. Ing. CS Oana Alice Rusu, e-mail: oana.rusu@nuclear.ro